Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ÖVERDRIVNA BETEENDEN Liten möjlighet att känslomässigt förstå andra människor, eftersom det egna känslolivet är blockerat är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".