Symtomet / indikationen Blomsterterapi: MISSMOD OCH FÖRTVIVLAN Vill inse och godta sambandet mellan sina egna tankar och det som sker omkring en är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".