Symtomet / indikationen Blomsterterapi: MISSMOD OCH FÖRTVIVLAN Vill ha en mer positiv syn på sig själv och sin begåvning som leder till att man blir resurs starkare är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".