Symtomet / indikationen Blomsterterapi: MISSMOD OCH FÖRTVIVLAN Övergående men återkommande utmattning på grund av känslor av otillräcklighet är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".