Symtomet / indikationen Blomsterterapi: MISSMOD OCH FÖRTVIVLAN Ställer alldeles för höga förväntningar på sig själv (högre än på andra) och känner skuld om man inte lyckas infria dem är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".