Symtomet / indikationen Blomsterterapi: MISSMOD OCH FÖRTVIVLAN Känsla av att vara både invärtes och utvärtes oren och befläckad är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".