Symtomet / indikationen Blomsterterapi: OSÄKERHET OCH OTRYGGHET Bejakar sin förmåga att se ljuset i mörkret och förmedla det till andra är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".