Symtomet / indikationen Blomsterterapi: OSÄKERHET OCH OTRYGGHET Vill känna orubblig tillförsikt trots besvärliga omständigheter är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".