Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ENSAMHET OCH ÖVERGIVENHET Vill känna visshet om att svårigheter är möjliga att bemästra är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".