Symtomet / indikationen Blomsterterapi: OSÄKERHET OCH OTRYGGHET Fäster överdrivet stor vikt vid andras åsikter är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".