Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ENSAMHET OCH ÖVERGIVENHET Önskar vara en förebild, en harmonisk och andligt fri och självständig människa är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".