Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ENSAMHET OCH ÖVERGIVENHET Vill helt och fullt kunna gå in för en uppgift eller sätta sig in i en annan människas upplevelser är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".