Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ENSAMHET OCH ÖVERGIVENHET Vill vara en förstående vuxen med stark förmåga till empati är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".