Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ENSAMHET OCH ÖVERGIVENHET Vill dra sig tillbaka från världen med attityden mitt hem är min borg är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".