Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ENSAMHET OCH ÖVERGIVENHET Försöker beveka andra med sitt prat (ger sig inte) fastän åhöraren försöker dra sig undan är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".