Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ENSAMHET OCH ÖVERGIVENHET Leder i varje sällskap in samtalet på sin egen person är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".