Symtomet / indikationen Blomsterterapi: ENSAMHET OCH ÖVERGIVENHET I sin överlägsenhet känner sig isolerad och utanför är nu sparad.

När du klickat på alla indikationer som stämmer in på dig kan du se vilka läkemedel som passar dig bäst under "Mina symtom/indikationer".