Torsdag den 17 juni 2021
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Mentala symtom och indikationer

Klicka en gång på det/de indikationer som stämmer in på dig just nu.
Informationen lagras då under "Mina symtom/indikationer" där du sedan kan titta för att se vilka läkemedel som passar just dig.


Blomsterterapi: ENSAMHET OCH ÖVERGIVENHET
Indikationer Läkemedel
Rädd och obekväm med att vara ensam, men samtidigt blyg och nervös i sällskap MIMULUS
Vill känna visshet om att svårigheter är möjliga att bemästra GENTIAN
I brist på tålamod fattas brådstörtade beslut IMPATIENS
Eftersom man håller ett inre avstånd upplevs man som högfärdig och arrogant WATER VIOLET
Svårt att umgås otvunget med folk WATER VIOLET
Ger sig ut för att vara starkare än man är HEATHER
Kommer från ett barndomshem präglat av känslokyla HEATHER
Stressar andra med sin hets IMPATIENS
Tycker bäst om att jobba för sig själv i eget tempo
Vill gärna stiga ner från sitt inre podium men vet inte hur WATER VIOLET
Vill dra sig tillbaka från världen med attityden mitt hem är min borg WATER VIOLET
Vill vara en förstående vuxen med stark förmåga till empati HEATHER
Vill vara en god lyssnare och intresserad samtals partner HEATHER
Vill helt och fullt kunna gå in för en uppgift eller sätta sig in i en annan människas upplevelser HEATHER
Önskar utstråla styrka och tillförsikt HEATHER
Starkt självständighets behov IMPATIENS
Brusar lätt upp i vrede (men som ebbar ut snabbt) IMPATIENS
Svårt för andra att tränga igenom den personliga barriären och komma verkligt nära WATER VIOLET
Undviker diskussioner med högt känslosvall eftersom de bara är utmattande WATER VIOLET
För barn som inte kan sitta stilla IMPATIENS
Nervösa handrörelser (sprattelgubbe) IMPATIENS
Är eftertraktad som rådgivare men blir en andlig sophink WATER VIOLET
Svårt med att koppla av WATER VIOLET
Energi resurserna förbrukas snabbt vilket leder till snar utmattning IMPATIENS
Önskar snabbhet i fattnings förmåga, tanke och handling
Önskar inre självständighet IMPATIENS
Önskar tålamod och finkänslighet IMPATIENS
Önskar mildhet, behagfullhet, empati och förståelse för andra IMPATIENS
Vill ställa sin begåvning och kunskap till andras förfogande IMPATIENS
Gråter sällan och bemödar sig att alltid bibehålla fattningen WATER VIOLET
Vill vara älskvärd, mjuk och diskret tillbakadragen WATER VIOLET
Önskar vara andligt självständig, jämn till humöret med lugn WATER VIOLET
Önskar god självkänsla WATER VIOLET
Önskar ha lätt för att umgås med sig själv WATER VIOLET
Önskar en tolerant inställning till folk (lev låt leva) WATER VIOLET
Önskar inte lägga sig i trots att det egna synsättet avviker WATER VIOLET
Önskar se helhets perspektivet, ta det lugnt och vara den fasta klippan i den brusande forsen WATER VIOLET
Önskar arbeta självständigt och noggrannt och gärna mer i bakgrunden WATER VIOLET
Önskar vara en förebild, en harmonisk och andligt fri och självständig människa WATER VIOLET
Önskar handla i ödmjukhet, kärlek och vishet WATER VIOLET
Vill omges av en atmosfär av lugn och tillförsikt som har en befriande inverkan på andra WATER VIOLET
Vill gå med grace och värdighet genom livet WATER VIOLET
Vill ha förmågan att utan rädsla i svåra situationer utstråla trygghet, hälsa och mod till hjälp för andra och därmed också för sig själv RED CHESTNUT
Kan rycka saker ur händerna på folk för att tålamodet tryter IMPATIENS
Så otålig att man inte tillåter andra att tala till punkt IMPATIENS
Reder ut allt för sig själv och belastar aldrig andra med sina problem WATER VIOLET
Är en dålig lyssnare HEATHER
Helt uppslukad av sin egen värld, inget gehör för andras behov HEATHER
Klarar inte av att vara ensam HEATHER
Har en tendens att överdriva, göra en höna av en fjäder HEATHER
Otålig och odiplomatisk mot långsammare människor IMPATIENS
Beter sig ofta reserverat och övermodigt WATER VIOLET
Tål ingen inblandning från andra människor
Svårt att bara se tiden an och låta händelserna ha sin gång IMPATIENS
Irriteras och frustreras av långsammare människors tempo (en attityd av att de gör mig vansinnig) IMPATIENS
Mentala spänningar av att gå på högvarv IMPATIENS
Anser att allt borde gå snabbt och smort i alla lägen IMPATIENS
Periodvis reserverad hållning, stolt tillbaka dragenhet, överlägsenhets känslor WATER VIOLET
I sin överlägsenhet känner sig isolerad och utanför WATER VIOLET
Leder i varje sällskap in samtalet på sin egen person HEATHER
Försöker beveka andra med sitt prat (ger sig inte) fastän åhöraren försöker dra sig undan HEATHER
Önskar tillgänglighet, öppenhet för kontakt WATER VIOLET
Behov av ständig uppmärksamhet (som ett behövande barn) HEATHER
Ett inre tvång att tala om sig själv med alla som fås att lyssna HEATHER
Självcentrerad, kan inte relatera till andra HEATHER
Önskar intresse för och kontakt med andra människor HEATHER
Otålighet som ger fysiska, känslomässiga och mentala spänningar IMPATIENS
Önskar samarbetsvilja, avspändhet och balans i tillvaron IMPATIENS
Överdrivet självförtroende, känslor av överlägsenhet WATER VIOLET
Munnen känns varm och svalget är rött och svullet Ferrum phosphoricum
Migrän med stark önskan att täcka huvudet Silicea kiseldioxid
Ofta huvudvärk under menstruation med hetta åt huvudet Natrium chloratum
Belladonna

Blomsterterapi: OSÄKERHET OCH OTRYGGHET
Indikationer Läkemedel
Tillfälliga bakslag upplevs dramatiskt GENTIAN
Vill ha förmågan att hantera sina problem och konflikter på ett sunt sätt GENTIAN
Vill känna orubblig tillförsikt trots besvärliga omständigheter GENTIAN
Bejakar sin förmåga att se ljuset i mörkret och förmedla det till andra GENTIAN
Utan hopp, känner sig förtvivlad och med en känsla av att ingenting längre fungerar GORSE
Vågar inte längre hoppas på en positiv förändring GORSE
Nedstämd, resignerad och ansatt av en inre trötthet GORSE
Saknar kraft att börja med något nytt GORSE
Minsta bakslag blir en djup besvikelse GORSE
Man vill vara övertygad om att allt kommer ordna sig på bästa sätt till slut GORSE
Man vill förmå ändra inställning till sin hopplösa situation och acceptera nya vägar GORSE
Man lär sig att man aldrig ska säga aldrig och fortsätter därför att hoppas GORSE
Man lär sig att hopplöshet bara hindrar förändring och att vi alla bär på olika bördor i livet GORSE
Trötthet och mental utmattning - tillfällig eller kronisk HORNBEAM
Andligt trög, slö, dåsig och orkeslös HORNBEAM
Man betvivlar att man kommer orka gå upp ur sängen, än mindre släpa sig genom hela dagen HORNBEAM
Livet är inrutat och går på rutin HORNBEAM
Man känner sig tröttare när man stiger upp än när man gick och la sig HORNBEAM
Vill ha livsgnista, klarhet i tanken, förmåga att hålla huvudet kallt och vara pigg på omväxling HORNBEAM
Vill känna sig trygg i förvissningen om att klara av sina uppgifter, även om det till en början verkar övermäktigt HORNBEAM
Tappar lätt modet och blir besviken GENTIAN
Delar gärna med sig av sin kunskap CERATO
Vill låta sig styras av sin inre övertygelse, litar på den och handlar klokt CERATO
Skeptisk, tvivlande, pessimistisk och tappar lätt modet GENTIAN
ger ibland uttryck av att njuta av sin pessimism GENTIAN
Osäker utan någon tro eller förtröstan GENTIAN
Klar över syften. Förnöjsamhet WILD OAT
Svag tillit till sin intuition CERATO
Klar balanserad överblick SCLERANTHUS
Osäkerhet om inriktning i livet WILD OAT
Dåligt förtroende för det egna förnuftet CERATO
Vill ha urskillnings förmåga och självförtroende CERATO
Missmod vid motgångar GENTIAN
Vill återfå styrka och mod GENTIAN
Känslor av att det inte är någon idé att försöka GORSE
Ny hoppfullhet GORSE
Svårigheter med att möta en ny dags arbete HORNBEAM
Stärker tron på att kunna klara av uppgifter HORNBEAM
Obeslutsamhet och oförmåga att välja mellan olika alternativ SCLERANTHUS
Fäster överdrivet stor vikt vid andras åsikter CERATO
Låter sig vilseledas mot sin egen övertygelse och mot sina egna intressen CERATO
Fattar beslut men blir genast osäker på om det var rätt CERATO
Är för benägen att ta efter andra i beteende och åsikter CERATO
Vill vara intuitiv, entusiastisk, nyfiken och vetgirig CERATO
Sammanställer, bearbetar och använder information på ett bra sätt CERATO
Litar inte på sitt eget omdöme och frågar ständigt andra till råds CERATO

Blomsterterapi: RÄDSLOR OCH FRUKTAN
Indikationer Läkemedel
Blir mycket rädd och ängslig så fort man stöter på motstånd eller något inte går enligt planerna MIMULUS
På grund av rädsla och ängslan skjuter man upp med att göra vissa saker MIMULUS
Rädd för att rodna på grund av sin blyghet MIMULUS
Rädslor på grund av ängslan och inre spänningar som ger tillfälliga talsvårigheter eller stamning, nervöst skratt eller pladder MIMULUS
Vill ha intuitiv insikt om sin sanna livsuppgift och en dynamisk utveckling av den energin CHERRY PLUM
Vill utan rädsla ta fram förmågan att djupt ur det omedvetna ösa kunskap och insikter, som går att omsätta i det dagliga livet CHERRY PLUM
Vill känna kraft, mod och sund spontanitet CHERRY PLUM
Vill skapa möjlighet att nå högre andliga plan och mod att utforska dem utan rädsla ASPEN
Vill ha förmågan att tränga in i känsligare medvetande skikt och därigenom få förståelse för religiösa och esoteriska tankegångar ASPEN
Klarar inte av energin och atmosfären på vissa platser eller i vissa sällskap ASPEN
Barn som inte vill bli lämnade ensamma eller sova i mörker av rädsla för spöken etc ASPEN
Rädsla för det okända ASPEN
Vill nå en grundtrygghet utan störande rädslor ASPEN
Rädsla för att förlora kontrollen och ge efter för negativa impulser CHERRY PLUM
Vill känna tillit till en högre välvillig makt CHERRY PLUM
Nervositet, blyghet och rädsla MIMULUS
Vill ha förmågan att möta situationer utan rädsla MIMULUS
Överdriven omsorg om andra RED CHESTNUT
Förmåga att skilja på jaget och andra RED CHESTNUT
Skräck känslor och panik ROCK ROSE
Vill ha mod, lugn och inre klarhet ROCK ROSE
Diffusa, oförklarliga rädslor, föraningar, skräck för att något hemskt ska hända ASPEN
Ogrundade och irrationella rädslor ASPEN
Plötsliga ångest skov i enskildhet eller i sällskap ASPEN
Känslor av obehag, vanföreställningar med en fantasi som löper amok ASPEN
Rädsla för negativa reaktioner och temperamentsfulla utbrott CHERRY PLUM
Känsla av andlig förstoppning utan förmåga till sund förståelse CHERRY PLUM
Kämpar för att bibehålla sin självbehärskning CHERRY PLUM
Har specifika rädslor som går att beskriva som exvis skygghet, ängslighet, rädsla för världen etc. MIMULUS
Är försagd, tillbakadragen, fysiskt överkänslig MIMULUS
Är ängslig för sin situation, men håller sina rädslor hemliga MIMULUS
Känner överdriven oro och omsorg för andra RED CHESTNUT
Lite för stark emotionell bindning till nära och kära RED CHESTNUT
Vill bibehålla fysisk och psykisk fattning även i nödlägen RED CHESTNUT
Upplever starka, akuta känslor av skräck, panik, rädsla och ångest ROCK ROSE
Tendens att lätt råka i panik ROCK ROSE
Skräck blandad fascination inför ockulta fenomen, vidskeplighet ASPEN
Förföljelse mani, rädsla för straff och osynliga makter ASPEN
Mardrömmar, vaknar i panik och vågar inte somna om ASPEN
Är desperat på gränsen till nerv sammanbrott CHERRY PLUM
Skräck för att mot sin vilja göra något hemskt CHERRY PLUM
Oroar sig för andras säkerhet (barn, partner) men inte för sig själv RED CHESTNUT
Tar på sig enorma huvudbry för andras problem RED CHESTNUT
Plötsliga upptrappade rädslor i ett kroppsligt eller själsligt undantags tillstånd ROCK ROSE
Starka känslor av bestörtning (känns som nerv sammanbrott) ROCK ROSE
Rädd för religiöst färgade drömmar om mörker och död ASPEN
Rädsla för rädslor och vågar inte tala om dem med någon ASPEN
Allmänna irrationella rädslor som för tex fysiskt våld, överfall, våldtäkt, misshandel, ormar, onda andar etc ASPEN
Helt mot sin läggning plötsligt rädd för att drabbas av våldsamma impulser att göra något mot sin vilja (något som normalt vore helt uteslutet) CHERRY PLUM
Är rädd för inre okontrollerbara andliga krafter CHERRY PLUM
Är onormalt rädd för att bli galen, bryta samman och bli psykiskt sjuk CHERRY PLUM
Rädd för att få plötsliga vredesutbrott CHERRY PLUM
Enskilda specifika rädslor och fobier som tex för kyla, mörker, cancer eller andra sjukdomar, smärta, döden, framtiden, olycksfall, spindlar, möss, hundar, nya situationer i livet, vissa platser, sjukhus och liknande MIMULUS
Överkänslighet och rädsla av olika slag som tex för buller, starkt ljus, gälla röster, starka lukter, att bli motsagd, att bli tilltalad etc MIMULUS
Blir omedelbart inställd på att något hemskt måste ha hänt om någon exvis är lite försenad RED CHESTNUT
Rädd för att även mycket obetydliga symtom hos en själv eller någon medmänniska skall leda till allvarlig sjukdom RED CHESTNUT
Mycket rädslor som gör att man varken ser, hör eller talar, är så rädd att man tror att hjärtat skall stanna ROCK ROSE
Känner irrationella rädslor som gör att man ständigt uppmanar sina barn eller partner till försiktighet RED CHESTNUT
Har en oavklippt navelsträng till närstående person som skapar irrationella rädslor RED CHESTNUT
Om allt är i sin ordning ägnar man sig ändå åt att föreställa sig vilka hemska saker som kunde ha skett RED CHESTNUT
Vill känna personligt mod och förståelse (utan rädslor) för andra människor i samma situation som en själv MIMULUS
Kan vidga sina gränser och behöver inte vara fången i sina rädslor och kan välkomna världen med öppen famn MIMULUS
Vill vara en fin och känslig medmänniska MIMULUS

Blomsterterapi: MISSMOD OCH FÖRTVIVLAN
Indikationer Läkemedel
Stärker förmågan att gå vidare ELM
För människor som då och då känner sig nedtyngda ELM
Känsla av att vara smutsig eller oren CRAB APPLE
Vill ha inre renhet och andlig utveckling CRAB APPLE
Lider av ett tvångsmässigt behov att tvätta bort orena tankar CRAB APPLE
Avskyr sig själv, har inte hållit måttet, utan gjort något som gått stick i stäv med den egna naturen CRAB APPLE
Fäster överdriven vikt vid renlighet på det själsliga och andliga planet, men även på det fysiska kroppsliga planet CRAB APPLE
Känsla av att vara både invärtes och utvärtes oren och befläckad CRAB APPLE
Vill vara ansvarstagande och ha ett konstruktivt tänkande VILLOW
Bitterhet med känsla av att vara ett offer VILLOW
Återupprätta tron på livet och det egna jaget SWEET CHESTNUT
För djupgående nedstämdhet och ångest SWEET CHESTNUT
För chock tillstånd och trauman STAR OF BETHLEHEM
Vill ha lugn, rofylldhet och stillsamhet STAR OF BETHLEHEM
Vill ha sinne för proportioner, visst mått av självkritik PINE
För den som inte har självförtroende nog att våga försöka LARCH
Vill ha energi till mer självförtroende och förmåga att uttrycka sig LARCH
För utbrända människor som kämpar på OAK
Vill ha energi till mer kraft, uthållighet och ökad kroppsmedvetenhet OAK
För människor som tar på sig skulden för allting PINE
Vill kunna göra en saklig och riktig bedömning av olika situationer LARCH
Vill hålla ut även vid svåra bakslag LARCH
Vill vara en realistisk och aktiv person LARCH
Barn som ofta känner sig misslyckade i skolan LARCH
Känsla av att vara överflödig och kraftlös LARCH
Skyller ofta på sjukdom för att slippa ta itu med något LARCH
Utgår hela tiden från att man ska misslyckas, och därför försöker man aldrig göra något LARCH
Det man beundrar hos andra, vågar man själv inte pröva på LARCH
Känner sig underlägsen andra människor LARCH
Förväntar sig att misslyckas, brist på självförtroende, mindervärdes komplex LARCH
Känslor av uppgivenhet och utmattning hos normalt starka personer, som brukar ha en jämn och god balans av energi av god självkänsla ELM
Känsla av att krafterna inte räcker till för allt man vill och borde göra ELM
Känner sig maktlös och dignar under bördan ELM
En tillfällig periodiskt återkommande känsla av att inte räcka till, ansvaret upplevs för tungt ELM
Är lika överkänslig för brist på ordning privat som på jobbet CRAB APPLE
Allting måste alltid vara tip-top CRAB APPLE
Kör ofta fast i detaljer CRAB APPLE
Känner sig befläckad och syndig CRAB APPLE
Låter obetydliga småsaker engagera sig och tappar den röda tråden CRAB APPLE
Självförbråelser, skuldkänslor, modlöshet PINE
Vill övervinna motgångar i livet med mod och uthållighet OAK
Noga med att trötthet och svaghet inte syns utåt OAK
Vill vara uthållig, tillförlitlig, stark, bestämd och förnuftig OAK
Tystar ner sina naturliga behov av att vila OAK
Envis i sina strävanden och ger aldrig någonsin upp OAK
Har en tendens att överanstränga sig, blir då försagd och nedslagen inombords OAK
Den utmattade kämpen som tappert och oförtröttligt fortsätter kampen och aldrig ger upp OAK
Vill ha mod och inte vara rädd för att utsätta sig för nya upplevelser och inse att det ger möjligheter att lära känna nya sidor hos sig själv LARCH
Inser att vi får uppleva det vi mest tänker på LARCH
Lider av efterverkningar från kroppsliga, andliga eller själsliga chock tillstånd, oavsett om de ligger i nuet eller i det förgångna STAR OF BETHLEHEM
Självuppoffrande och underskattar sig själv PINE
Tycker inte man är värd någon kärlek, tvivlar på sitt existens berättigande (förlåt för att jag finns) PINE
Unnar sig väldigt lite och så fort efterfrågan är större än tillgången, avsäger man sig sin del till andra PINE
Får skuldkänslor av att vara tvungen att säga ifrån PINE
Har svårt för att ta emot något eftersom man inte tycker sig förtjäna det PINE
Ber om ursäkt för sjukdom, utmattning eller depression PINE
Stirrar sig blind på sina gränser, istället för att se sina möjligheter och undergräver därför sina framgångar med en destruktiv självbild PINE
Även om man lyckas med något så förebrår man sig för att inte ha försökt prestera något bättre PINE
Ställer alldeles för höga förväntningar på sig själv (högre än på andra) och känner skuld om man inte lyckas infria dem PINE
I oklara situationer tar man onödigt på sig skulden PINE
Får mycket lätt dåligt samvete PINE
Tar ofta till ursäktande formuleringar i samtal med andra PINE
Renlighetsmani, tvångsmässigt behov av att tvätta sig CRAB APPLE
Hyser skräck för smuts, insekter, bakterier, skämd mat, smutsiga toaletter, fel medicinering och miljögifter etc CRAB APPLE
Äcklas inför hudutslag, blemmor, fotsvett, vårtor etc hos sig själv CRAB APPLE
Har problem med sin kroppslighet; att kyssas, att amma och dylikt CRAB APPLE
Vill ha ett nervsystem som lätt anpassar sig till energi förändringar STAR OF BETHLEHEM
Vill ha ett rikt inre liv, andlig kraft och klarhet STAR OF BETHLEHEM
Blir ofta stum inför andra människors mod eller fräckhet STAR OF BETHLEHEM
Får ibland fysiska symtom som domning, vacklande gång, beslöjad röst STAR OF BETHLEHEM
Svårighet att känslomässigt klara av obehagliga situationer STAR OF BETHLEHEM
I behov av tröst men oförmögen att ta emot den STAR OF BETHLEHEM
Förföljs av obehagliga känsloupplevelser STAR OF BETHLEHEM
Olycklig, sorgsen, en förlamande känsla av sorg och besvikelse STAR OF BETHLEHEM
Medveten om att man har en altruistisk (hjälpande) läggning och att man fullföljer ett inre uppdrag ELM
Inser att man tagit sig vatten över huvudet med för många åtaganden för att kunna göra något bra överhuvudtaget ELM
Tycker att man försatt sig i en situation där man känner sig oumbärlig och därmed inte vill undandra sig ansvaret ELM
Har svårt att bestämma sig för vad man skall börja med och ta tag i först ELM
Återkommande tvivel på förmåga och lämplighet inför en uppgift ELM
Övergående men återkommande utmattning på grund av känslor av otillräcklighet ELM
Vill förstå och acceptera att människor är ett ofullkomligt väsen och därmed få distans till mycket i livet CRAB APPLE
Vill förnimma olösta konflikter som ligger i luften och omvandla dem till positiv energi CRAB APPLE
Vill ha sans och lugn inför stora sammanhang och helheter CRAB APPLE
Vill se saker och ting i sitt rätta perspektiv CRAB APPLE
Vill vara storsint och inte låta sig bringas ur fattningen av småsaker CRAB APPLE
Har ofta starka utsöndrings behov som hosta, snuva och dylikt CRAB APPLE
Känner tvång att genast bli fri från det minsta fysiska sjukdoms symtom och blir nedstämd om det inte lyckas genast CRAB APPLE
Vill ha en djup förståelse för vad det innebär att vara människa och då inte minst i känslomässigt avseende PINE
Vill uppleva en äkta ångerkänsla istället för skuld och kan glömma och förlåta PINE
Vill erkänna och acceptera begångna misstag och lämnar dem sedan bakom sig PINE
Påverkas negativt av färgade stränga dogmer och regler om gott och ont, sexualitet och synd, arvssynd m.m. PINE
Vill skapa balans och harmoni genom att planera in mer vila och rekreation på schemat ELM
Vill inse och förstå att man inte är mer än en människa och att man även har förpliktelser mot sig själv ELM
Vill se problemen i sina rätta proportioner ELM
Vill känna kraft till att kämpa och övervinna svårigheter för helhetens skull ELM
Vill vara orubblig i sin övertygelse att när problemen är som störst, är lösningen närmast ELM
Vill vara ansvars medveten och pålitlig ELM
Vill ha positiva och naturliga ledar egenskaper ELM
Vill ha en mer positiv syn på sig själv och sin begåvning som leder till att man blir resurs starkare ELM
En känsla av att man står vid en gräns där man känner sig fullkomligt förlorad, svävar hjälplöst i tomma intet och är totalt isolerad SWEET CHESTNUT
Man ser inte längre några utvägar och allt känns stängt SWEET CHESTNUT
Känner en djup förtvivlan och det känns som om man nått det uthärdligas allra yttersta gräns SWEET CHESTNUT
Vill godta att alla människor har gjort sig förtjänt av kärlek och förlåtelse bara genom att ha blivit född PINE
Vill vara tålmodig, ödmjuk och anspråkslös PINE
Vill hjälpa till och bära andra människors bördor, men bara när det är meningsfullt PINE
Har en förbittrad livsattityd, man förbannar sitt öde och tycker att man är orättvist behandlad VILLOW
Bär på aggressivitet som döljs inombords med känslor av bitterhet och att vara ett offer för sitt eget öde VILLOW
Vill återfå sin existentiella goda tro och personliga upplevelse av ovillkorlig kärlek i fullkomlighet SWEET CHESTNUT
Vill se möjligheten till en avgörande förändring och inse att den inre resan fortsätter mot ljus och kärlek SWEET CHESTNUT
Vill känna sig som Fågel Fenix som lyfter sig ur askan SWEET CHESTNUT
Vill förstå att man känt sig förlorad, men inser nu att man funnit sig själv och sin positiva energi igen SWEET CHESTNUT
Vill känna det tomma intet men med nya positiva horisonter i sikte SWEET CHESTNUT
Man har gett upp allt hopp (mer akut än i Gorse), men låter bli att visa det SWEET CHESTNUT
Man tror inte att det är möjligt att utsättas för så här stort lidande, man känner sig glömd av Gud/Gudinnan SWEET CHESTNUT
Vill inse att som man tänker och handlar i huvudsak av positivt eller negativt, så speglas och manifesteras verkligheten VILLOW
Vill inse och godta sambandet mellan sina egna tankar och det som sker omkring en VILLOW
Vill ha en positiv livsinställning och ta ansvar för sitt eget öde VILLOW
När man håller på att tillfriskna från en sjukdom, vill man ogärna medge att man mår bättre VILLOW
Man vägrar erkänna sin egen destruktiva livssyn och kan därför inte göra något åt den VILLOW
Bitterhet tar sig uttryck i hatiska och elaka tankar VILLOW
I extrema fall går man direkt in för att förstöra andras livslust och goda humör VILLOW
Innerst inne unnar man inte andra att vara friskare och mer lyckligt lottade VILLOW
Känner vanmakt i det mesta i livet VILLOW
Framhäver alltid det negativa i allt och är en riktig glädje dödare och domedags profet VILLOW
Tar emot hjälp som om den vore självskriven och jagar därmed så småningom bort alla som vill hjälpa VILLOW
Känner sig hjälplöst utlämnad åt situationen och skeendet VILLOW
Man bär inget ansvar för sitt sinnes tillstånd, utan skulden lägger man på omständigheterna och på andra människor VILLOW
Vill alltid ta och hantera sitt liv i egna händer och göra sitt bästa av det VILLOW
Vill vara en livets mästare som aktivt deltar i att utforma sitt öde och inte se sig själv som ett offer för omständigheterna VILLOW
Självisk och överdrivet fordrande CHICORY
Präglad av dominans behov, behov av att lägga sig i och manipulera, stark förväntan på uppmärksamhet och uppskattning från omgivningen CHICORY

Blomsterterapi: ÖVERDRIVNA BETEENDEN
Indikationer Läkemedel
Kritisk hållning, övermod, ofördragsamhet. Dömer andra utan minsta empati. BEECH
Vill vara andra till hjälp på ett balanserat sätt VINE
Vilja att dominera och kontrollera VINE
Vill vara självständig och avspänd VERVAIN
Överdriven entusiasm och idealism VERVAIN
Vill vara snäll mot sig själv med öppet sinnelag ROCK WATER
Överdriven självkritik. Svårt att ändra uppfattning. ROCK WATER
Vill vara generös och kärleksfull CHICORY
Känslomässiga brister, manipulativ, beroende CHICORY
Vill ha en positiv syn på världen BEECH
Överdriven noggrannhet, kritiserar gärna BEECH
Vill se de positiva tillväxt möjligheterna i allt BEECH
Vill sluta fred med både sig själv och andra och förstå principen; Jag finns i mina medmänniskor och de finns i mig BEECH
Vill vara snällare mot sig själv, så man också kan vara det mot andra BEECH
Vill vara vidsynt och delaktig i livet med blick för enheten i mångfalden BEECH
Vill ha en god förmåga att se det positiva och sköna hos sina medmänniskor BEECH
Vill ha andlig skärpa och förståelse för olika beteenden och individuella utvecklings vägar BEECH
Isolerar sig med sin överkritiska attityd till sina medmänniskor BEECH
Är ofta överdrivet spänd och rigorös BEECH
Kan irritera sig på folks gester, sätt att tala och dylikt (och irritationen står inte i rimlig proportion till anledningen) BEECH
Är tidvis småaktig, pedantisk och omedgörlig BEECH
Har svårt att stå ut med andras dumhet BEECH
Ser bara det negativa i en situation och sällan det positiva
Sätter sig till doms över andra och ser bara deras fel och tillkorta kommanden BEECH
Liten möjlighet att känslomässigt förstå andra människor, eftersom det egna känslolivet är blockerat
Ingen förståelse för eller överseende med andras fel och brister BEECH
Upptäcker genast fel hos andra BEECH
Vakar som spindeln i nätet över familjens och vänkretsens behov och önskningar CHICORY
Ställer ofta villkor för sin kärlek CHICORY
Gör ingenting utan att ha baktankar CHICORY
Manipulerar och bedriver taktikspel för att kunna driva igenom sin vilja CHICORY
Försöker låsa folk i känslomässiga låsningar CHICORY
Har svårt att glömma och förlåta CHICORY
Har lätt för att känna sig tillbakavisad, förbigången och/eller sårad CHICORY
Hyser en hemlig rädsla för att mista närstående, vänner eller kär egendom CHICORY
Överdriven sin misär och sitt upplevda elände CHICORY
Kan falla i gråt över andras otacksamhet CHICORY
Talar gärna om vad andra är skyldiga dem CHICORY
Vill ta hand om och uppriktigt bry sig om andra på ett balanserat sätt CHICORY
Vill ge av sig själv utan att tänka på att få igen CHICORY
Vill via värme, vänlighet och finkänslighet CHICORY
Vill visa inre säkerhet och styrka i balans CHICORY
Vill ge andra trygghet genom att öppna sig för den kärleksfulla kraften inom sig CHICORY
Stränga och fastlåsta åsikter, förträngda behov, för hård mot sig själv ROCK WATER
Har starka strävanden om perfektion ROCK WATER
Avstår från mycket av livets goda för att det inte stämmer med vissa livsprinciper ROCK WATER
Ställer upp stränga och hårda levnads regler ROCK WATER
Vill inte erkänna sitt överdrivna prestations tvång ROCK WATER
Vill tvinga fram en utveckling, men håller envist fast vid många förträngningar ROCK WATER
Förtränger ofta viktiga kroppsliga och emotionella behov ROCK WATER
Förebrår sig själv vid minsta avsteg från bestämda läror och regler ROCK WATER
Vill vara en öppen idealist som kan göra avsteg från sina principer och övertygelser vid konfrontation med ny kunskap eller djupare sanning ROCK WATER
Vill kunna omsätta höga ideal i praktiken ROCK WATER
Vill ha livsglädje och sinnesfrid som kan vara en förebild för andra ROCK WATER
Vill släppa loss i alla dess betydelser ROCK WATER
Vill unna sig mer av livets goda ROCK WATER
Vill vara ärlig mot sig själv och kunna titta sig själv i spegeln och se en kärleksfull sannings sägare ROCK WATER
Vill kunna skilja på teori och verklighet och inte låta sig påverkas av dogmer och regler, utan lyssna till sitt eget hjärta ROCK WATER
Vill vara öppen för ny kunskap och nya upplevelser
Vill låta alla livets områden komma till sin rätt och tillåta det goda att växa i sin egen takt ROCK WATER
I sin iver att befrämja den goda saken utövar man rovdrift på sina krafter och blir retlig och fanatisk VERVAIN
brinner för sin idé och vill få med sig så många som möjligt VERVAIN
Orättvisor får raggen att resa sig på ryggen VERVAIN
Intensiv, slår över, vill göra allt till hundrafemtio procent VERVAIN
Impulsiv, idealistisk intill ett missionerande VERVAIN
Uppskruvad, alltid redo, ständig beredskap att störta iväg och göra en insats VERVAIN
I överdriven iver börjar man säga till folk hur de skall göra och blir påtvingande VERVAIN
Av iver och engagemang kör man över andra människor och tröttar sålunda ut dem VERVAIN
Så entusiastisk att sälja sin idé att man går för långt, vilket inte gagnar deras sak VERVAIN
Driver sitt och sin sak till fanatism VERVAIN
Är modig, tar risker och är beredd att ge allt för sin sak VERVAIN
Pressar sig till det yttersta för att orka vidare, fastän krafterna sinat och man är utmattad VERVAIN
Är retlig och nervös och blir mycket rastlös om inte allt går enligt planerna VERVAIN
Så uppskruvad inombords att man överhuvudtaget inte förmår koppla av, ofta spänningar i muskler, ögon och kroppshållning ROCK WATER
Överaktiva barn som har svårt att slappna av och somna om kvällarna VERVAIN
Vill redovisa sina åsikter men ger också andra möjlighet att komma fram med sina VERVAIN
Vill se saker i ett mer vidsträckt perspektiv VERVAIN
vill hantera den energi man har ömt och varsamt, så att den kan användas där den behövs VERVAIN
Vill vara en upplysare som inspirerar och lätt får med andra VERVAIN
Vill förstå att inget system håller för kontinuerlig påfrestning och om det slutar att fungera så gagnar det inte någon överhuvudtaget VERVAIN
Vill godta att man för att nå framgång inte bara skall satsa på intensitet, utan att man är mycket betjänt av målinriktad strategi VERVAIN
Vill inte köra över andra utan är nu mer inriktad på samarbete och samförstånd VERVAIN
Kan vara dominerande, överambitiös, maktgalen och tyrannisk VINE
Begåvad och självsäker med stark jag-känsla VINE
Tar gärna ledningen och blir ofta räddaren i nöden VINE
Löper risk att missbruka sin begåvning och skicklighet för personliga syften VINE
Sätter sig ibland hänsynslöst över andras åsikter VINE
Tvivlar inte ett ögonblick på sin överlägsenhet och använder den som argument för att påtvinga andra sin vilja VINE
Kan vara hård utan medkänsla och verkligt grym utan samvetes betänkligheter VINE
Tänker oftast med huvudet och inte med hjärtat VINE
Applicerar medvetet skräck och rädsla i andra för att kunna bestämma och härska över dem VINE
Man diskuterar sällan eftersom man tycker att man alltid har rätt VINE
Saknar varje antydan till flexibilitet, vilket leder till starka inre spänningar, liksom till fysiska symtom VINE
Vill vara en bra och vis ledare, älskad lärare med naturlig auktoritet VINE
Vill förmå delegera uppgifter till andra och att dennes ledar egenskaper ska tjäna högre mål VINE
Vill hjälpa andra till självhjälp och hjälpa dem finna sin väg VINE
Vill i samspelet med andra människor nå deras högre jag och mening VINE
Vill erkänna och respektera särarten hos varje enskild individ VINE

Blomsterterapi: BRISTANDE INTRESSE FÖR NUET
Indikationer Läkemedel
Benägenhet att göra om samma misstag om igen CHESTNUT BUD
Vill ha förmåga att lära av sina erfarenheter CHESTNUT BUD
Dagdrömmare, orealistisk, opraktisk CLEMATIS
Vill ha en vakenhet i nuet och förmåga att förverkliga sina visioner CLEMATIS
Svårighet med att släppa det förflutna HONEYSUCKLE
Vill ha förmågan att glädjas åt nuet HONEYSUCKLE
Dysterhet och nedstämdhet utan egentlig och klar orsak MUSTARD
Vill ha insikt i orsakerna till dåligt humör MUSTARD
Vid utbrändhet, utmattning och slöseri med sin energi OLIVE
Vill ha andlig förnyelse och använda sin energi väl OLIVE
För människor som inte kan låta tankarna vila WHITE CHESTNUT
Vill ha ett balanserat sinne med frid och harmoni WHITE CHESTNUT
Vid resignation och apati WILD ROSE
Vill ha entusiasm, inspiration och målmedvetenhet WILD ROSE
Man har en benägenhet att göra om samma misstag gång på gång CHESTNUT BUD
Tycker man lär sig långsamt beroende på ointresse, likgiltighet, inre kaos eller bristande koncentrations förmåga CHESTNUT BUD
Lär sig inte tillräckligt av sina erfarenheter och bearbetar inte sina upplevelser på djupet CHESTNUT BUD
Skyndar in i nästa upplevelse istället för att låta de tidigare sjunka in i medvetandet och integreras CHESTNUT BUD
Reflekterar inte ens över möjligheten att lära sig av andras erfarenheter CHESTNUT BUD
Steget före i tankarna och reagerar på nuet med ouppmärksamhet och ointresse CHESTNUT BUD
En inre känsla av att köra en bil med hackande motor CHESTNUT BUD
Återkommande periodiska fysiska symtom som migrän anfall, häftig akne, plötsliga smärt tillstånd CHESTNUT BUD
Vill vara flexibel och ha lätt för att lära sig CHESTNUT BUD
Vill vara andligt vital, på alerten och dra lärdomar av andra CHESTNUT BUD
Vill kunna följa skeenden i vardagen och livet med optimism och positivitet, men även se det negativa med distans bara för att kunna förändra sina egna misstag CHESTNUT BUD
Vill vara uppmärksam och närvarande, leva i nuet och låta sig berikas av sina upplevelser CHESTNUT BUD
Vill utvinna optimal glädje och positiv nytta ur sina vardagliga erfarenheter CHESTNUT BUD
Vill se på sig själv och sina fel med samma distans som normalt andra människor ser på dem CHESTNUT BUD
Dagdrömmeri, tankarna ständigt på annat håll, ointresse för omgivningen och nuet CLEMATIS
Försvinner i sina tankar, är borta och sällan riktigt närvarande CLEMATIS
Inget omedelbart intresse för nuet, utan lever mer i en drömvärld CLEMATIS
Ger sin egen fantasi stort spelrum och kan ge ett lätt förvirrat intryck CLEMATIS
Flyr ofta in i en orealistisk, illusorisk värld när det verkliga livet känns för svårt
Känner sig slö och sömnig och aldrig riktigt vaken CLEMATIS
Reagerar på goda och dåliga nyheter med samma likgiltighet CLEMATIS
Har nästan inga aggressioner eller rädslor eftersom nuet inte känns viktigt CLEMATIS
Har ofta kalla händer och fötter eller en tom känsla i huvudet CLEMATIS
Behöver mycket vila, ligger gärna och dåsar, slumrar till i de mest omöjliga situationer CLEMATIS
Svag och obalanserad kroppskänsla, fumlar och gör sig lätt illa CLEMATIS
Lider av dåligt minne, inget detaljsinne eftersom man inte är intresserad och därför inte lyssnar ordentligt CLEMATIS
Har ingen klar gräns mellan fantasi och verklighet CLEMATIS
Vill behärska sin tankevärld och finna lust och glädje i det verkliga livet CLEMATIS
Vill finna utlopp för sin fantasi och kreativitet i sin vardag på ett balanserat sätt som harmoniserar den egna energin CLEMATIS
Vill ägna sig åt skapande sysselsättning där den kreativa begåvningen får komma till uttryck CLEMATIS
Vill se sambandet mellan den yttre och den inre världen allt tydligare CLEMATIS
Längtan till det förgångna och förmår inte leva i nuet HONEYSUCKLE
Kommer med ständiga hänvisningar till hur det var förr, både för sig själv i sina tankar och i konversation med andra HONEYSUCKLE
Glorifierar det förgångna och vill helst att allt ska vara som förr HONEYSUCKLE
Tänker ofta med vemod på den tid som flytt HONEYSUCKLE
Svårt att komma över en kär anhörigs död (tex förälder, barn eller partner) HONEYSUCKLE
Man lever helt i sina minnen HONEYSUCKLE
Grämer sig över en försummad chans eller en ouppfylld önskedröm HONEYSUCKLE
Föga intresserad av aktuella problem eftersom man lever i det förgångna HONEYSUCKLE
En längtan att få börja om från början igen HONEYSUCKLE
Någon viss händelse upplevs som det var igår trots att det var länge sedan HONEYSUCKLE
Ibland kan minnen från barndomen paradoxalt nog förefalla mycket diffusa HONEYSUCKLE
Vill ha ett levande förhållande men med distans till det förgångna och leva mer i nuet HONEYSUCKLE
Vill ta lärdom av det man upplevt, men inte klamra sig fast vid det HONEYSUCKLE
Vill kunna leva med vackra minnen ur det förflutna och berika nuet med dem HONEYSUCKLE
Vill tillåta det förgångna ta ny gestalt genom att integrera det på ett nytt sätt i det aktuella nuet HONEYSUCKLE
Har perioder av djup melankoli som kommer och går utan synbar orsak MUSTARD
Bär på känslor av att något tungt, svart och okänt påverkar en och man känner sig full av sorg MUSTARD
Sinnet höljs in i ett moln av bedrövelse MUSTARD
Känner sig utesluten från allt normalt liv och det känns som om alla ljus har slocknat MUSTARD
Man ser inget samband mellan det negativa tillstånd man upplever och det övriga verkliga livet MUSTARD
Känner djup melankoli och det känns som hela nuet tonar bort MUSTARD
Man är helt innesluten i känslor av sorg MUSTARD
Upplever en negativ sinnesstämning som inte går att dölja för omvärlden MUSTARD
Befinner sig i ett tillstånd som upplevs vara svårt att påverka med logik och förnuftiga argument MUSTARD
Vill kunna se på och gå igenom både dåliga och goda dagar med samma inre klarhet, lugn och glädje MUSTARD
Känner stor utmattning, extrem trötthet både fysiskt och mentalt OLIVE
Droppen har fått bägaren att rinna över och allt är bara för mycket OLIVE
Känner sig utmattad efter lång psykisk press och/eller fysisk sjukdom OLIVE
Känner sig som en urkramad citron, helt förbi och slutkörd OLIVE
Känner behov av extremt mycket vila och sömn OLIVE
Man får inget ur händerna och man har inte lust till något överhuvudtaget OLIVE
Känner en stor inre trötthet efter lång period av inre kamp eller efter stora förändringar, då all energi blivit förbrukad OLIVE
Utmattning efter lång tids uppoffrande och ansträngande livssituation OLIVE
Har svårt för att hushålla med sina krafter OLIVE
Vill ha en stark livskraft och vitalitet OLIVE
Vill förstå och inse att man kan ösa positiv energi ur sitt inre till synes outsinliga källor OLIVE
Vill ha tillit till sin inre kraft och lyckas klara av perioder med stora påfrestningar, utan att bli kraftlös och känna sig tömd på energi OLIVE
Vissa tankar blir snurrande i hjärnan i det oändliga och man kommer inte loss från dem WHITE CHESTNUT
Oönskade tankar och tankebilder tränger ständigt upp i medvetandet och låter sig inte avfärdas WHITE CHESTNUT
Ett bekymmer eller en händelse gör sig påmind och jagar en och förtar humöret WHITE CHESTNUT
Det är svårt att låta bli att tänka på vad man borde ha sagt eller vad man borde säga WHITE CHESTNUT
Känsla av att vara som en grammofonskiva som hela tiden snurrar i samma spår WHITE CHESTNUT
Upplever ett oupphörligt pladder av tankar i huvudet WHITE CHESTNUT
Man upprepar samma problem om och om igen, utan att komma vidare WHITE CHESTNUT
Tankarna går på högtryck, man är tankspridd och okoncentrerad i vardagen WHITE CHESTNUT
Blir sömnlös av allt funderande, unte minst under tidiga morgon timmar WHITE CHESTNUT
Mentala spänningar som kommer till uttryck i tvångsmässiga käkrörelser, spänningar i ögonen och dylikt WHITE CHESTNUT
Vill ha ett jämnt och balanserat sinnelag WHITE CHESTNUT
Vill ha tankar och tankemönster som flyter lugnt och klart WHITE CHESTNUT
Vill nyttja sin tankeförmåga konstruktivt WHITE CHESTNUT
Vill bli av med oönskade tankar genom att visualisera dem, exvis genom att kasta dem i sjön, bränna upp dem, gömma dem oåtkomligt och belysa dem med deras positiva motsats WHITE CHESTNUT
Känner inget engagemang, utan bara apati, resignation och en inre kapitulation WILD ROSE
Känner resignation inombords även om de yttre omständigheterna inte ter sig vara varken hopplösa eller ens negativa WILD ROSE
Brist på livsglädje och inre motivation med bakgrund i omedvetna felaktiga beslut WILD ROSE
Gör absolut ingenting som skulle få till stånd en positiv förändring WILD ROSE
Fogar sig i sitt öde, det må sedan vara ett olyckligt äktenskap, ett otillfredställande yrke, en kronisk sjukdom etc WILD ROSE
Tror sig vara ärftligt belastad och lider av en underliggande hopplös beklämning WILD ROSE
Känner en kronisk leda, likgiltighet och inre tomhet WILD ROSE
Vill varje dag känna ett tilltagande intresse för livet WILD ROSE
Vill ge sig in i vardags livet utan någon förlamande känsla av rutin WILD ROSE
Vill ha en inre frihet och flexibilitet WILD ROSE
Vill inse att det är nödvändigt att medvetet ändra på sin livsinställning WILD ROSE
Vill känna hur livet blir skönare och intressantare för varje dag WILD ROSE
Vill utveckla ett nytt och positivt program för sitt eget liv WILD ROSE


Blomsterterapi: ÖVERKÄNSLIGHET
Indikationer Läkemedel
För den som gömmer sina känslor bakom en glad uppsyn AGRIMONY
Vill ha ärlighet gentemot sig själv och andra, en inre frid AGRIMONY
För den som överdrivet uppoffrar sig för andra AGRIMONY
Vill ha en balanserad tjänstvillighet mot andra och även tillgodose sina egna behov CENTAURY
För den som uppoffrar sig för andra CENTAURY
Vid svartsjuka, hat och misstänksamhet HOLLY
Vill vara kärleksfull, ödmjuk och tolerant HOLLY
Vid stressande förändringar och viktiga övergångar i livet WALNUT
Vill ha förmåga att ändra riktning mot nya mål WALNUT
Man förtränger onda tankar och inre oro bakom en glättig och sorglös fasad AGRIMONY
Eftersom man vill leva ett gott liv i lugn och ro, föranleder gräl och konflikter ett dilemma AGRIMONY
Gör nästan vad som helst för husfridens skull AGRIMONY
Är beredd att göra nästan vilka uppoffringar som helst för att bibehålla själsfriden och undvika konfrontationer AGRIMONY
Man döljer sorg och oro bakom en mask av skämt och glättighet AGRIMONY
Anser att det alltid är viktigt att göra ett gott intryck på andra AGRIMONY
Bagatelliserar sina egna problem och börjar aldrig självmant tala om dem, man vill inte vidkännas dem ens när andra tar upp dem AGRIMONY
Försöker jaga de dystra tankarna och den gnagande oron på flykten med bio, fester och allt slags håll-i-gång AGRIMONY
Är mycket sällskaplig, vill glömma sin inre nöd i glada vänners lag AGRIMONY
Är den gode vännen, fredsmäklaren, hedersknyffeln och rolighets ministern på varje fest AGRIMONY
Det händer att man griper till flaskan, tabletterna eller något annat som dämpar de inre plågoandarna och håller det goda humöret uppe AGRIMONY
Är alltid i farten för att inte hinna tänka efter AGRIMONY
Oroar sig över att man inte ska lyckas vad det än är man föresatt sig AGRIMONY
Som barn har man ont i själen i smyg, känner sig ensam och övergiven, fastän man ger sken av att snabbt glömma alla sorger och bekymmer AGRIMONY
Vill ha ett jämnare lynne, bättre omdömes förmåga och objektivitet AGRIMONY
Vill känna en äkta inre glädje AGRIMONY
Vill vara en tillitsfull optimist, klok diplomat, en oförtröttlig fredsmäklare AGRIMONY
Vill kunna integrera svårigheter i livet och se problemen i sina rätta proportioner AGRIMONY
Vill kunna skratta åt sina egna problem, men nu för att man inser hur relativt allt kan vara (också de egna problemen) AGRIMONY
Vill erkänna enheten i mångfalden AGRIMONY
Vill ta av sina rosafärgade glasögon och se helt objektivt på situationen AGRIMONY
Vill satsa mindre på vidden och mer på djupet AGRIMONY
Vill finna kontrasterna i sitt inre och få dem att kommunicera med varandra AGRIMONY
Vill lämna alla stimulansmedel, konsumera mindre, producera mer AGRIMONY
Viljesvag, ständigt beredd att uppfylla andras förväntningar CENTAURY
CENTAURY
Godmodig, godtrogen, oförmögen att säga ifrån, blir lätt utnyttjad CENTAURY
Har svårt att göra sig gällande CENTAURY
Beredvillig, foglig, tjänstvillig intill underkastelse CENTAURY
Har lättare för att uppfylla andras förväntningar än sina egna CENTAURY
Känner genast på sig vad andra vill och har svårt att låta bli att uppfylla deras önskningar CENTAURY
Låter sig vilseledas av andras förhoppningar så till den grad att man förnekar sig själv CENTAURY
Blir lätt underkastad någon annan mer egoistisk persons vilja och åsikt CENTAURY
Låter sig lätt övertalas till något man egentligen inte vill CENTAURY
Blir lätt utnyttjad i sin godmodighet CENTAURY
Har ofta dålig självkänsla och låter sig omedvetet styras av andra CENTAURY
Tar efter starkare personligheter i kroppsspråk, formuleringar och åsikter CENTAURY
Blir lätt trött, är blek och känner sig utmattad CENTAURY
Försvarar aldrig sina rättigheter och ger mer än man har CENTAURY
Löper risk att försumma sin egen livsuppgift CENTAURY
Vill säga ja och är medveten om vad det innebär, men kan också säga nej när det behövs CENTAURY
Vill kunna arbeta bra i grupp utan att för den skull förlora sin egen identitet och integritet CENTAURY
Vill kunna tjäna andra med sina insikter och utan att tränga sig på och ändå gå sin egen väg CENTAURY
Vill kunna hänge sig åt sin livsuppgift CENTAURY
Vill alltid kunna ställa sig själv frågan vad man egentligen vill, innan man fattar ett beslut CENTAURY
Vill inse att det bara är en själv som kan ta ansvar för sin utveckling CENTAURY
Vill inse att det bara är i sitt inre man finner sin livsuppgift CENTAURY
Vill se sammanhangen allt klarare och skyddar sin personlighet och försvarar sina rättigheter CENTAURY
Har känslor av svartsjuka, misstroende, hat och avund på olika plan HOLLY
Ett förhärdat hjärta, man är olycklig, otillfredställd och frustrerad, men vet inte riktigt varför HOLLY
Är rädd för att bli bedragen HOLLY
Råkar ofta ut för missförstånd och klagar på andra HOLLY
Ser lätt något negativt i det mesta, misstänksam, lättsårad och lättkränkt HOLLY
Ilska, raseri, plötsliga vredes utbrott HOLLY
Vill leva i inre harmoni och utstråla kärlek HOLLY
Vill ha djup förståelse för människors känsloliv HOLLY
Vill ha förmåga att glädjas över andras framgångar (också om man själv har det dåligt) HOLLY
Vill uppfatta de övergripande, universella sammanhangen och inse sin plats i dem HOLLY
Inser att om jag älskar så är chansen stor att jag blir älskad HOLLY
Osäkerhet, mottaglig för intryck utifrån WALNUT
Känner vankelmod under den avgörande inledningsfasen till en ny epok i livet WALNUT
Har en klar inriktning i livet och vet vad man vill, men har tillfälliga svårigheter med att vara trogen sig själv WALNUT
Är normalt självständig men kan överväldigas av känslor av osäkerhet, vilket stör den normala balansen WALNUT
Man har redan fattat de stora besluten i livet, men måste nu ta steget fullt ut och omsätta det i praktiken WALNUT
Man vill så gärna slutgiltigt lämna alla begränsningar och all påverkan bakom sig, men lyckas inte helt WALNUT
När det riktigt kommer till kritan är det fortfarande svårt att värja sig mot inflytande från någon fascinerande personlighet, en förebild, en partner, en lärare eller dylikt WALNUT
Man är på grund av oväntade yttre händelser tvungen att på nytt ta ställning till hela sitt liv WALNUT
Avgörande förändringar som livet för med sig; byte av yrke, skilsmässa, pensionering, flytt till annan ort etc WALNUT
Omvälvande biologiska övergångs stadier; klimakteriet, graviditet, pubertet, sjukdom i livets slutskede WALNUT
Man har av någon okänd anledning fortfarande (trots sitt beslut), svårt att bryta sig ur någon gammal vana WALNUT
Man har lyckats bryta ett förhållande och skilt sig i fysisk mening, men den tidigare partnern utövar ännu ett inflytande WALNUT
Vill vara en pionjär som förblir sig själv trogen WALNUT
Vill fortsätta mot sitt mål oavsett alla besvärligheter, oberörd av andras åsikter WALNUT
Vill vara öppen och fri inför det som väntar WALNUT
Vill vara immun mot yttre påtryckningar, men öppen för impulser inifrån WALNUT
Vill känna sig helt fri från skuggorna ur det förflutna WALNUT
Vill lämna alla hindrande begränsningar bakom sig och fokusera på sin livsuppgift WALNUT
Vill vara oberörd och hålla ut och låta destruktivt inflytande bara gå förbi utan påverkan WALNUT

Homeopati: ARTROS (ledförslitning)
Indikationer Läkemedel
Mår sämre i fuktigt, kallt och blåsigt väder Rhus tox
Mår sämre efter vila Arnica
Mår sämre av att ligga på den smärtande sidan Pulsatilla
Mår sämre vid minsta rörelse Bryonia
Mår sämre av nedkylning vid avklädning Rhus tox
Mår sämre av ihållande rörelse Arnica
Mår sämre av fet kraftig mat Pulsatilla
Mår sämre av värme Arnica
Pulsatilla
Bryonia
Mår bättre av medkänsla Pulsatilla
Mår sämre inledningsvis vid rörelse Rhus tox
Mår bättre i torrt väder Rhus tox
Mår bättre av lätt motion Pulsatilla
Mår bättre av ihållande rörelse Rhus tox
Mår bättre av lätt rörelse under en kort stund Arnica
Mår bättre av att gråta Pulsatilla
Mår bättre av kalla omslag och ett fast tryck mot den angripna kroppsdelen Bryonia
Mår bättre av värme Rhus tox
Önskan om att vara ensam vid smärta Arnica
Känsla av att befinna sig i ett chocktillstånd Arnica
Besvär med att röra sig på grund av smärta Arnica
Känner ofta behov av medkänsla och tröst Pulsatilla
Smärta i lederna som flyttar sig från ställe till ställe Pulsatilla
Angripna leder stela och smärtande särskilt på morgonen Rhus tox
Smärta och ömhet vid beröring Arnica
Känslosam och gråtmild Pulsatilla
Smärta med stelhet Rhus tox
Smärta vid rörelse Bryonia
Vid smärta som åtföljs av gråt Pulsatilla
Rastlöshet och lättretlighet Rhus tox
Varma svullna leder som smärtar vid minsta rörelse Bryonia
Mår sämre omkring kl 21 på kvällen och 03 på natten Bryonia
Mår i allmänhet sämre på kvällen och natten Pulsatilla
Mår sämre av lätt tryck på utsatta området Arnica

Homeopati: REUMATISM (muskelsmärta)
Indikationer Läkemedel
Mår bättre av värme Rhus tox
Mår bättre av vila Bryonia
Mår bättre av lätt motion Pulsatilla
Mår bättre av ihållande rörelse Rhus tox
Mår bättre i varmt, fuktigt väder Causticum
Mår bättre av att gråta och av medkänsla Pulsatilla
Mår bättre av tryck mot den angripna kroppsdelen Bryonia
Stor rastlöshet Rhus tox
Vid behov av upplösning av urinämnen runt leder och muskler Silicea kiseldioxid
Skarp skärande muskelsmärta ofta på höger sida Causticum
Smärtan är förknippad med en viss domnings känsla Bryonia
Vid behov av avgiftning (stödjande) Natrium sulfuricum
Smärtan förvärras när man börjar röra sig och avtar vid ihållande rörelse Rhus tox
Stelhet i nacken efter att ha utsatts för drag Causticum
Stort behov av medkänsla och tröst Pulsatilla
Tryck mot den angripna leden lindrar Bryonia
Vid behov att neutralisera ansatserna till syrabildning Natrium phosphoricum
Värk och stelhet är som värst vid uppvaknandet Rhus tox
Smärta med muskelspasmer, särskilt i käke och nacke, beroende på sammandragna senor Causticum
Smärtan flyttar sig från en led till annan och åtföljs av nedstämdhet och upprördhet Pulsatilla
Vid värk och smärta som förvärras av minsta rörelse Bryonia
Vid smärta och inflammation Ferrum phosphoricum
Vid smärta som lindras av ihållande lätt rörelse Rhus tox
Stelhet på grund av sammandragna senor Causticum
Vid smärta med gråtmildhet Pulsatilla
Vid smärta orsakad av rörelse Bryonia
Mår sämre av upprördhet Pulsatilla
Mår sämre i kallt, fuktigt väder Rhus tox
Mår sämre av att inta sötsaker och kaffe Causticum
Mår sämre av att ligga på den värkande sidan Pulsatilla
Mår ofta sämre vid 3-tiden på natten Bryonia
Mår sämre efter sömn och vila Rhus tox
Mår sämre efter sorg eller skräck upplevelse Causticum
Mår sämre av kraftig, fet mat Pulsatilla
Mår sämre av rörelse Bryonia
Mår sämre på mogronen Rhus tox
Mår sämre i drag Bryonia
Causticum
Mår sämre av värme Pulsatilla
Mår sämre i kallt, torrt och blåsigt väder Bryonia
Causticum
Mår bättre av kalla omslag Pulsatilla
Mår bättre av frisk luft Pulsatilla

Homeopati: KRAMP (lindriga muskelkramper)
Indikationer Läkemedel
Vid känsla av domning, stelhet och kyla i kroppsdel (intas omväxlande med Magnesium phos) Calcium phosphoricum
Ömmande krampaktig smärta på grund av överansträngning Arnica
Vid kramper, spasmer och neuralgier (huvudmedel) Magnesium phosphoricum
Kramp på grund av muskeltrötthet Arnica
Lemmarna känns mörbultade Arnica
Vid muskelkramper i allmänhet Silicea kiseldioxid
Mår bättre inledningsvis av rörelse Arnica
Mår sämre av värme och lätt tryck Arnica
Mår sämre av ihållande rörelse Arnica
Kramp i vaderna Kalium chloratum
Kramp i tårna Rhus tox
Lycopodium
Kramp i handen Silicea kiseldioxid
Belladonna
Calcium carb

Homeopati: MIGRÄN
Indikationer Läkemedel
Migrän som är värst på vänster sida Ipecacuanha
Vid bultande migrän Natrium chloratum
Vid migrän som åtföljs av gråtmildhet Pulsatilla
Migrän med synstörningar Natrium sulfuricum
Migrän med kraftigt illamående Ipecacuanha
Migränen börjar ofta med något bedövad och pirrande känsla i läppar och tunga Natrium chloratum
Migrän förknippad med lynnighet och ombytliga känslor Pulsatilla
Smärta kan sprida sig till ansikte, mun, tänder eller tungrot Ipecacuanha
Smärtan är stark och pulserande Natrium chloratum
Huvudet känns som det är på väg att sprängas Pulsatilla
Migränen börjar i bakhuvudet och flyttar sedan till ovanför ena ögat Silicea kiseldioxid
Värken lindras ej av uppkastningar Ipecacuanha
En känsla av att man har för mycket blod i huvudet Natrium chloratum
Minsta upprördhet leder till gråt Pulsatilla
Migränen är värst mitt på dagen Silicea kiseldioxid
Nedsatt och suddig synförmåga Natrium chloratum
Gelsemium
Migrän med nacksmärta Sulfur
Gelsemium
Silicea kiseldioxid
Mår bättre av vila Ipecacuanha
Mår bättre av frisk luft Natrium chloratum
Mår bättre av fast tryck och kalla omslag Pulsatilla
Mår bättre av att linda något värmande om huvudet Silicea kiseldioxid
Mår bättre av att blunda Ipecacuanha
Mår bättre av att fasta och inte äta Natrium chloratum
Mår bättre av att gråta och få medkänsla Pulsatilla
Mår bättre i varmt, fuktigt väder Silicea kiseldioxid
Mår bättre av att hålla händerna över huvudet Pulsatilla
Mår bättre av frisk luft eller kall dryck Pulsatilla
Mår sämre av att äta kraftig mat Pulsatilla
Ipecacuanha
Mår sämre av att kräkas eller hosta Ipecacuanha
Mår sämre av psykisk trötthet och fysisk ansträngning Natrium chloratum
Mår sämre av värme och av att vistas i solsken Pulsatilla
Mår sämre av att ligga på vänster sida Silicea kiseldioxid
Mår sämre av prat, buller eller musik Natrium chloratum
Mår sämre av värme Natrium chloratum
Mår sämre i starkt ljus eller gassande solsken Natrium chloratum
Mår sämre av för mycket medkänsla Natrium chloratum
Mår sämre vid extrema temperaturer Pulsatilla
Mår sämre av hämmad transpiration Silicea kiseldioxid
Mår sämre i kallt och blåsigt väder Silicea kiseldioxid

Homeopati: HÖSNUVA (pollenallergi)
Indikationer Läkemedel
Svidande hösnuva Allium cepa
Hösnuva med ideliga nysningar Arsenicum alb
Rinnande, svidande snuva som börjar i ena näsborren och sedan flyttar till nästa Allium cepa
Tjock honungsfärgad snuva efter 3-4 dagars ihållande häftiga nysningar Arsenicum alb
Ögonen rinner utan att svida Allium cepa
Nariga, röda och ömma näsborrar Arsenicum alb
Sveda i halsen och rethosta Arsenicum alb
Hösnuva mitt i sommaren med dragning åt augusti Gelsemium
Allium cepa
Hösnuva med astmatisk andning Silicea kiseldioxid
Ökat tårflöde med klåda i ögon och rinnande snuva Aconitum
Allium cepa

Homeopati: INFLUENSA (orsakad av virus)
Indikationer Läkemedel
Influensa åtföljd av rastlöshet Aconitum
Influensa med feber Belladonna
Influensa med frossa och matthet Gelsemium
Influensa med huvudvärk Bryonia
Feber som bryter ut plötsligt Aconitum
Influensa med halsont Belladonna
Influensa med feber men ingen törst Gelsemium
Influensa med huvudvärk som blir värre av att hosta eller ögonrörelser Bryonia
Rastlöshet som åtföljs av en stark ängslan Aconitum
Influensa med frossbrytningar längs ryggraden Gelsemium
Influensa med ben som känns svaga och darriga Gelsemium
Möjlig utlösande orsak: Exponering för torr, kall blåst eller mycket varmt väder Aconitum
Möjlig utlösande orsak: Blivit våt och nedkyld eller överhettad om huvudet Belladonna
Möjlig utlösande orsak: Oro för förestående händelse som tex att tala inför många människor Gelsemium
Möjlig utlösande orsak: Stress och oro över ekonomiska problem Bryonia
Hosta med huvudvärk och feber Belladonna
Mår bättre av frisk luft Aconitum
Gelsemium
Mår bättre i varma rum Belladonna
Mår bättre i sval omgivning Bryonia
Mår bättre av sömn Bryonia
Mår sämre i varma rum Aconitum
Mår sämre på kvällen och natten Aconitum
Sämre av vibrationer, rörelse, buller och starkt ljus Belladonna
Mår sämre tidigt på morgonen och sent på kvällen Gelsemium
Mår sämre av att ligga ner på höger sida Belladonna
Mår sämre av att äta Bryonia

Homeopati: MATSMÄLTNINGS BESVÄR
Indikationer Läkemedel
Matsmältnings besvär med väderspänning Carbo veg
Matsmältnings besvär med illamående Nux vomica
Matsmältnings besvär med illamående och kräkning Pulsatilla
Matsmältningen tycks långsammare än normalt Carbo veg
Trötthet på grund av stress och sömnbrist Nux vomica
Besvären börjar ca 2 timmar efter måltid, särskilt på kvällen Pulsatilla
Kan känna en brännande känsla i magen som strålar ut i ryggen Carbo veg
Lättretlighet Nux vomica
Kritisk mot andra Nux vomica
En tryckande känsla under bröstbenet Pulsatilla
Sug efter salt, syrlig eller söt mat och kaffe Carbo veg
Halsbränna en halvtimme efter maten med dålig smak i munnen Nux vomica
Nedstämd med gråtmildhet och självömkan Pulsatilla
Känner avsmak för kött och mjölk Carbo veg
Sug efter kryddstark mat och alkohol trots att det oroar magen Nux vomica
Matsmältnings besvär med sura uppstötningar Natrium phosphoricum
Matsmältnings besvär åtföljda av magknip Magnesium phosphoricum
Matsmältnings besvär åtföljd av tryck och fullhets känsla i magen Kalium sulfuricum
Matsmältnings besvär på grund av sur mage Calcium carb
Nux vomica
Carbo veg
Matsmältnings besvär med hicka och rapningar Nux vomica
Bryonia
Matsmältnings besvär efter stress Ipecacuanha
Matsmältnings besvär efter intag av öl Nux vomica
Lycopodium
Matsmältnings besvär med halsbränna Pulsatilla
Nux vomica
Carbo veg
Lycopodium
Matsmältnings besvär orsakad av mjölk Calcium carb
Sulfur
Carbo veg
Matsmältnings besvär orsakad av frukt Pulsatilla
Arsenicum alb
Matsmältnings besvär orsakad av kaffe Nux vomica
Lycopodium
Matsmältnings besvär orsakad av fet mat Pulsatilla
Calcium carb
Ipecacuanha
Matsmältnings besvär orsakad av sötsaker Ipecacuanha
Lycopodium
Matsmältnings besvär orsakad av grönsaker Natrium chloratum
Nux vomica
Arsenicum alb
Matsmältnings besvär orsakad av för lite magsaft Lycopodium
Matsmältnings besvär med gaser och svullen mage Nux vomica
Carbo veg
Lycopodium
Matsmältnings besvär efter intag av lök Pulsatilla
Lycopodium
Matsmältnings besvär orsakad av vin och alkohol Sulfur
Nux vomica

Homeopati: MAG/TARM KATARR
Indikationer Läkemedel
Mag- och tarmkatarr med diarré Arsenicum alb
Mag- och tarmkatarr med smärta Colocynthis
Mag- och tarmkatarr med varierande avföring Pulsatilla
Frusenhet, rastlöshet och ångest Arsenicum alb
Kolikartad smärta som lindras av att man böjer sig framåt Colocynthis
Kurrande mage Pulsatilla
Stor törst och dricker små mängder vatten ofta Arsenicum alb
Smärta lindras av att släppa väder Colocynthis
En känsla av tryck under bröstbenet efter måltider Pulsatilla
Föredrar kalla drycker Arsenicum alb
Lättretlighet och extrem känslighet Colocynthis
Avföringen varierar i konsistens och färg Pulsatilla
Brännande smärta i magen och diarré som vållar sveda i anus och en stickande smärta i ändtarmen Arsenicum alb
Nedstämdhet och självömkan Pulsatilla
Vid virusinfektion på grund av otjänlig mat eller dryck i synnerhet under resor Arsenicum alb
Känslor av vrede och indignation Colocynthis
Intag av för mycket kraftig och fet mat Pulsatilla
Förtäring av för mycket mogen frukt eller kylda matvaror Arsenicum alb
Blivit utsatt för stress Pulsatilla
Intag av för mycket alkohol Arsenicum alb
Mår bättre av värme Arsenicum alb
Colocynthis
Mår bättre av varm dryck Arsenicum alb
Mår bättre av att liga på sidan med knäna uppdragna mot hakan Colocynthis
Mår bättre av att gråta och av att få medkänsla Pulsatilla
Mår bättre av frisk luft Pulsatilla
Mår bättre av kall dryck Pulsatilla
Mår sämre av åsynen eller lukten av mat Arsenicum alb
Mår sämre av att äta och dricka Colocynthis
Mår sämre i varma och kvava rum Pulsatilla
Mår sämre av kall dryck Arsenicum alb
Mår sämre i kallt och fuktigt väder Colocynthis
Mår sämre på kvällen och natten Pulsatilla
Mår sämre mellan midnatt och kl 2-3 på natten Arsenicum alb
Mår sämre på eftermiddagen Colocynthis
Mår sämre av kraftig, fet mat Pulsatilla
Magkatarr med smärta, svullnad och känslighet i magen Ferrum phosphoricum
Magstörningar med tunga som har en vit eller gråvit beläggning Kalium chloratum
Magstörningar med surhets symtom Natrium phosphoricum
Koliksmärta i magen med känsla av tryck eller överfyllnad Kalium phosphoricum
Spasmodiska smärtor och kramp i magen (som lindras genom intag av varma drycker) Magnesium phosphoricum
Magstörningar med gallsymtom (bitter smak i munnen, uppstötning av besk vätska) Natrium sulfuricum
Dålig matsmältning eller illamående efter fet eller kraftig föda Kalium chloratum
Sura uppstötningar Natrium phosphoricum
Väderspänning med stark gasavgång Magnesium phosphoricum
Halsbränna efter måltid Natrium phosphoricum
Retlighet och irritabilitet Natrium phosphoricum
Uppstötningar av osmält föda Ferrum phosphoricum

Homeopati: FÖRSTOPPNING
Indikationer Läkemedel
Förstoppning med trängande behov av att tömma tarmen Nux vomica
När förstoppningen åtföljs av dålig matsmältning Kalium chloratum
Med åtföljande känsla av vrede och lättretlighet Nux vomica
Efter intag av för mycket kraftig föda Kalium chloratum
Vid förstoppning genom torrhet i tarmen Natrium chloratum
Extrem känslighet för buller, beröring och tryck Nux vomica
Vid slapphet i tarmen Calcium fluoratum
Vid kroniska besvär med förstoppning Natrium phosphoricum
Mår bättre av värme Nux vomica
Mår bättre på kvällen Nux vomica
Mår sämre av kaffe och alkohol Nux vomica
Besvär hos äldre personer Sulfur
Förstoppning med huvudvärk Nux vomica
Bryonia
Förstoppning vid menstruation Silicea kiseldioxid
Förstoppning med hård avföring Natrium chloratum
Bryonia
Lycopodium
Vid förstoppning före menstruation Bryonia
Silicea kiseldioxid
Kalium chloratum
Förstoppning omväxlande med diarré Sulfur
Nux vomica
Bryonia
Vid förstoppning orsakad av missbruk av laxermedel Sulfur
Nux vomica
Förstoppning med torr, stor och smärtande avföring Sulfur
Bryonia
Graphites
Förstoppning orsakad av för mycket stillasittande Sulfur
Nux vomica
Bryonia
Lycopodium

Homeopati: HEMORROJDER
Indikationer Läkemedel
Hemorrojder med brännande och ömmande smärta Hamamelis
Vid inflammation och mindre blödning Ferrum phosphoricum
Vid stora och hårda hemorrojder Causticum
Lycopodium
Vid svidande hemorrojder Sulfur
Nux vomica
Arsenicum alb
Carbo veg
Vid hemorrojder med klåda Sulfur
Nux vomica
Hamamelis
En ömmande känsla i anus och hemorrojderna kan blöda Hamamelis
Vid inflammerade vener Hamamelis
Sämre av värme Hamamelis
Sämre i varmt, fuktigt väder Hamamelis
Sämre av tryck och rörelse Hamamelis

Homeopati: AKNE (finnar)
Indikationer Läkemedel
Vid stora, ömma och varfyllda finnar Hepar sulf
Finnar orsakade av hormonell obalans Pulsatilla
Finnar i ansiktet på unga människor Calcium phosphoricum
Calcium sulfuricum
Finnar i allmänhet under uppväxtåren Calcium sulfuricum
Finnarna är oerhört ömma vid beröring Hepar sulf
Finnarna är värst i puberteten just då menstruationen börjar (särskilt hos överviktiga flickor) Pulsatilla
Akne i ansiktet Sulfur
Graphites
Akne runt munnen Sulfur
Arsenicum alb
Rhus tox
Akne på pannan Sulfur
Arsenicum alb
Varfyllda finnar på ryggen Sulfur
Silicea kiseldioxid
Varfyllda finnar på axlar Calcium carb
Akne i hårbotten och bakhuvud Sulfur
Arsenicum alb
Hepar sulf

Homeopati: SÖMNLÖSHET
Indikationer Läkemedel
Sömnlöshet med lättretlighet Nux vomica
Sömnlöshet på kvällen före midnatt Pulsatilla
Calcium carb
Sulfur
Sömnlöshet efter stress Nux vomica
Kalium phosphoricum
Sömnlöshet efter midnatt och fram till morgonen Sulfur
Nux vomica
Kalium chloratum
Sömnlöshet på grund av mental utmattning Nux vomica
Ignatia
Arsenicum alb
Sömnlöshet på grund av svettningar Sulfur
Arsenicum alb

Homeopati: PREMENSTRUELL SPÄNNING (pms)
Indikationer Läkemedel
PMS med vätskeretention med framför allt svullna och ömma bröst Calcium carb
PMS med extrem gråtmildhet Pulsatilla
Med värkande leder Calcium carb
Med nedstämdhet, självömkan och gråtanfall utan anledning Pulsatilla
PMS med ångest och nervositet med varierande humör Pulsatilla
Phosphorus
Aconitum
Arsenicum alb
PMS med stor trötthet den mesta tiden av dygnet Natrium chloratum
Sulfur
Carbo veg
Energibrist och matthet Calcium carb
Sug efter sötsaker, utspänd mage och svullnad på ögonlock och i ansikte Pulsatilla
Koncentrations svårigheter Calcium carb
Tendens att gå upp i vikt före menstruation Pulsatilla
Ömhets känsla i brösten
Ofta konstant huvudvärk under PMS dagarna Natrium chloratum
Phosphorus

Homeopati: MENSTRUATIONS BESVÄR (allmänna)
Indikationer Läkemedel
Riklig menstruation som föregås av viktökning Calcium carb
Smärtsamma kramper och gråtmildhet Pulsatilla
Utebliven menstruation med tydlig beteende förändring Ignatia
Frusenhet och frossa vid menstruation Pulsatilla
Silicea kiseldioxid
Muskelkramper i korsrygg och ljumskar Calcium fluoratum
Smärtsamma menstruationer i allmänhet Magnesium phosphoricum
Ferrum phosphoricum
Värk före och under menstruation Calcium carb

Homeopati: AKNE (rosacea)
Indikationer Läkemedel
Med rödaktig hud i ansiktet med akne Nux vomica
Belladonna
Akne på näsan Causticum
Silicea kiseldioxid
Akne på näsan med rodnad och svullnad på nästippen Calcium carb
Sulfur
Belladonna

Homeopati: FRUSEN AXEL (frozen shoulder)
Indikationer Läkemedel
Värk och stelhet i höger axel Lycopodium
Värk och stelhet i vänster axel Sulfur
Rhus tox
Vill du jobba med oss!?
Läs mer »


Intresserad av ekologiska eteriska oljor av högsta kvalitet?
Läs mer »


Blomessenserna är helt giftfria och har inga biverkningar!
Läs mer »


TIPS OCH ERBJUDANDEN!
Läs mer »