Torsdag den 12 december 2019
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Böcker -> Homeopati & Energimedicin VI

Homeopati & Energimedicin VI

E-kurs på distans Emotionellt helande med homeopati!

Denna terapi av känslomässiga problem och trauman med hjälp av homeopati har förändrat många människors liv och med stor säkerhet också räddat många av dem.

Kursen lär dig hur man når djupt in i den "känslomässiga världen" där olika traumatiska upplevelser ligger lagrade och som blivit "bortglömda" och därför aldrig kunnat förlåtas eller upplösas hur mycket personen än försökt komma tillrätta med besvären.

Den lär dig hur du kan hjälpa dig själv och andra (familj, vänner, klienter), liksom "omöjliga" barn såväl som vuxna. Den lär dig om livets helande krafter och olika traumans påverkan på oss sedan barndomen, liksom hur vi hanterar olika upplevelser av fysiska och psykiska övergrepp, på ett naturligt och effektivt sätt med homeopatiska verktyg för att skapa upplösning av dessa negativa känslor.

Känslomässiga trauman är orsaken till många negativa hälsotillstånd och kan avslöja en "dold nyckel" till läkning och helande. Kursen visar på effektiviteten med homeopati vid behandling av lindriga eller djupa trauman som uppstått vid födelsen, i barndomen respektive tonåren, liksom i vuxen ålder och anpassar äldre naturliga sätt till modern psykologisk teori om hur undermedvetna negativa känslor påverkar kroppen och skapar ohälsa.

Kursen ger dig praktiska verktyg när det gäller att hitta rätt homeopatiskt medel för att behandla emotionella trauman, från de mest fruktansvärda upplevelserna till de känslomässiga utmaningar vi ställts inför i vår vardag, det vill säga alla skiftande mentala och fysiska effekter av dessa.

Emotionellt helande med homeopati täcker en rad tillstånd som härrör sig från psykologiska och fysiska trauman. Genom sitt holistiska perspektiv erbjuder homeopatin bra verktyg för att kunna hantera dessa komplexa problem. Kursen förmedlar specifik information på medel som kan lindra eller bota personer med olika hälsoproblem relaterade till traumatiska upplevelser.

För att kunna tillgodogöra dig kunskapen på rätt sätt i denna kurs bör du först ha läst introduktionskursen Homeopati & Energimedicin I.


Pris: 2995:- inkl. moms