Tisdag den 12 november 2019
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Böcker -> Homeopati & Energimedicin V

Homeopati & Energimedicin V

Denna e-kurs på distans ger dig en god inblick i ett unikt system för egenvård och terapi med homeopatiska cellsalter!

Grunden för denna terapi lades för mer än hundra år sedan när Rudolf Virchow (en av den tidens främsta vetenskapsman) upptäckte att människans kropp är sammansatt av ett mycket stort antal små och levande celler. Var och en bestående av en oändligt liten men perfekt avvägd kvantitet av tre slags ämnen; vatten, organiska ämnen och oorganiska ämnen.

Vatten och organiska substanser som socker, äggviteämnen och fettämnen bildar större delen av kroppen. Medan de oorganiska (mineraliska) grundämnena (även om de förekommer i verkligt små mängder) verkligen är livsviktiga beståndsdelar som gör de organiska ämnena verksamma i uppbyggandet av de miljontals celler vilka kroppen är sammansatt av.

Dessa cellers liv är kortvariga; miljoner av dem bryts ständigt ner och nya byggs upp lika snabbt, då det nödvändiga materialet för denna fortgående återuppbyggnad tillhandahålls genom blodomloppet. Härav inser man lätt att om blodet inte har de nödvändiga mängderna av dessa aktiva, livgivande, oorganiska ämnen så kan återbildnings processen inte fortskrida på vanligt, normalt sätt och den störning av kroppsrytmen som då uppstår härigenom ger upphov till vad som kallas "sjukdom" i någon av dess många och växlande former.

Underskott eller brist beträffande ett eller flera av dessa vitala mineralämnen kan uppstå av många olika anledningar som olika skador, självförgiftning och okända orsaker som vetenskapen i många fall ännu inte kunnat förklara. Det faktum vi har att erkänna är att "sjukdom" tyder på en störning i kroppsrytmen som hindrar upptagande och transport av livsviktiga ämnen, vilka behövs för att bygga upp och vidmakthålla levande vävnader. Uppenbart är att om cellerna inte får sin riktiga näring och heller inte rensas från det giftiga restmaterial som uppstår genom cellaktiviteten - är ohälsa oundvikligt.

Det är klart bevisat att de osynliga naturliga krafterna inom oss är de mest effektiva väktarna av vår hälsa. Men inte heller dessa starka naturliga krafter förmår hålla den komplicerade mänskliga organismen i gott skick om blodet inte innehåller de ämnen som erfordras för att bygga upp nya, friska celler. Dessa fakta jämte andra viktiga upptäckter gjorda av kända vetenskapsmän inom cellpatologin och beskaffenheten av och funktionen hos den förunderliga vätskan (blodet), gav denna terapis upptäckare Dr Wilhelm Schüssler inspirationen till detta medicinska system. Ett av dess framträdande drag är att det kräver endast tolv medel vars sammansättning överensstämmer med de viktigaste oorganiska ämnen som finns i människokroppen.

Dr Schüssler´s tolv medel (ibland omnämnda som mineralsalter eller vävnadssalter) är absolut helt oskadliga (precis som homeopatiska medel alltid är). De förser helt enkelt systemet med felande oorganiska ämnen (homeopatiskt beredda) och i en synnerligen finfördelad form som säkerställer att de lätt upptas av organismen och att den balans och den harmoni som betyder hälsa och lycka snabbt återställs.

Det är ingenting mirukalöst i dessa medels verkningar, utan deras goda egenskaper härleder sig från tillämpningen av principer baserade på våra naturlagar, de blir för den lidande vad födan är för en svältande människa. De ger lättnad genom den logiska processen att avlägsna orsaken till ohälsa. Detta medicinska system vilar på en stadig grund genom klinisk användning under lång tid med goda resultat av läkning och helande.

För att kunna tillgodogöra dig denna utbildning på bästa sätt bör du först läsa introduktionskursen Homeopati & Energimedicin Steg 1.


Pris: 1995:- inkl. moms