Söndag den 15 december 2019
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Blomessenser -> RED CHESTNUT Organic Oil 10 ml roll-on

RED CHESTNUT Organic Oil 10 ml roll-on

Nyckelsymtom och övriga indikationer för Red Chestnut

EN FÖRMÅGA ATT I SVÅRA SITUATIONER UTSTRÅLA TRYGGHET, HÄLSA OCH MOD TILL HJÄLP FÖR SIG SJÄLV OCH ANDRA! KÄNNER ATT ALLT ORDNAR SIG TILL DET BÄSTA OCH ÄR EN SJÄLVSTÄNDIG PERSONLIGHET MED INRE TRYGGHET!

Red Chestnut hänför sig till omsorg och kärlek till nästan. Karakteristiskt för Red Chestnut personligheten är starkt energiladdade band mellan två individer. Personer i behov av denna blomessens kan utan svårighet leva sig in i andras situationer och sinnesstämningar och har lätt att projicera dem. De är ett slags "sändare", vilket deras närstående och vänner ofta kan vittna om.

Red Chestnut personer ger ett altruistiskt, osjälviskt intryck. De hyser oupphörlig omsorg om sina medmänniskor och befarar i varje situation det värsta. Det är fadern som inte får en blund i ögat innan han vet att tonårsdottern kommit hem från festen välbehållen. Det är modern som inte får någon ro innan de vuxna barnen ringt från semesterorten och bekräftat att de kommit fram oskadda - klockan kan sedan vara fyra på morgonen.

Red Chestnut tillståndet kännetecknas av symbiotisk bindning på samma sätt som i förhållandet mellan mor och barn den första tiden efter födseln. När det gäller ett spädbarn är det självfallet och naturligt nödvändigt eftersom barnet är så helt utlämnat åt modern. Men också modern är starkt bundet till barnet (inte minst emotionellt). Och det här tillståndet kan ibland vara svårt att häva för vissa mödrar, det dröjer alldeles för länge innan de förmår klippa den emotionella navelsträngen. Detta kan hämma både moderns och barnets utveckling eftersom ett symbiotiskt förhållande alltid måste ske i balans för att fungera.

I grunden är ett negativt Red Chestnut tillstånd med överdriven omsorg och oro för andra med starka emotionella bindningar till nära och kära. Oroar sig för andras säkerhet (barns, partners) men inte för sin egen och tar på sig enorma "huvudbry" för andras problem. Lever sig in i andras liv som om det vore dennes eget och förväntar sig ofta att något hemskt har hänt vid varje avvikelse från dagliga rutiner. Alltid rädd för att det värsta har hänt eller kommer hända och när allt ändå är i sin ordning, ägnar hon/han sig åt att föreställa allt negativt som kunde ha hänt. Har en "oavklippt" bindning till en närstående och uppmanar ständigt sina nära och kära till försiktighet.


Möjlighet till positiv förändring med Red Chestnut

Potential till förmåga att i svåra situationer utstråla trygghet, hälsa och mod till hjälp för andra och sig själv. Kan leda andra och påverka dem positivt och behåller fysisk och psykisk fattning och lugn i akuta situationer. Inser att tankens kraft med dess mönster av energi kan användas till helande och medvetande förändring genom att omvandla negativa tankar till positiva. Och framkallar sitt inre ljus som skydd för sig själv och sina nära och kära, vilket skapar känslor av trygghet och harmoni. Tänker och känner alltid att allt ordnar sig till det bästa!

ÖVRIGT

Ett sirligare, mindre robust träd än den vita hästkastanjen. Blommar ofta i alléer i slutet av maj eller början av juni. Blommorna är kraftigt rosa i stora pyramidformiga blomställningar.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!


Pris: 250:- inkl. moms