Onsdag den 27 januari 2021
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Blomessenser -> WATER VIOLET Organic Oil 10 ml roll-on

WATER VIOLET Organic Oil 10 ml roll-on

Nyckelsymtom och övriga indikationer för Water Violet

TIDVIS RESERVERAD HÅLLNING, STOLT TILLBAKADRAGENHET, ÖVERLÄGSENHETS KÄNSLOR I ISOLERAD ENSKILDHET!

Water Violet hör ihop med själsegenskaperna ödmjukhet och vishet. I ett negativt tillstånd använder man inte sin vishets potential på rätt sätt utan drar sig tillbaka i reserverad stolthet. Water Violet energin uppträder ofta i överförd form, dvs de negativa dragen visar sig som tillfälliga "urspårningar" ur det positiva tillståndet.

Människor med starka Water Violet drag har ofta god hand med sin högt utvecklade personlighet. De ger ett intryck av diskret överlägsenhet och majestätiskt lugn, vilket gör dem onåbara och osårbara i omvärldens ögon. Men även dessa ovanligt begåvade och personliga individer har sina svårigheter. Som ett litet exempel kan nämnas den högt beundrade yogaläraren av gammal officerssläkt som med sin suveränitet och överlägsenhet känner denne sig ibland utanför och isolerad från andra. Hon/han har inte lätt att bara stiga ner från sitt podium, där eleverna ställt henne/honom, och möta dem helt otvunget och öppet. En "klämkäck" kamratlig ton känns helt enkelt inte naturligt för denne, hon/han har mer dragning åt det andliga hållet och vet inte riktigt hur hon/han skall avväga sitt beteende i den här situationen.

Fastän Water Violet personligheten har svårt att låta någon tränga igenom dennes skal, är det många som vill anförtro denne sina sorger och bekymmer. Men blir andra för fordrande kan hon/han plötsligt reagera med att i "andanom" skaka på huvudet i sin extraordinära upphöjdhet och förfalla till sina skötesynder, stolthet och övermod. Hon/han drar sig in i sitt skal och vill under inga omständigheter bli störd. Och eftersom denne inte lägger sig i andras angelägenheter, vill hon/han heller inte att någon lägger sig i dennes. Hon/han vill helst lösa sina problem i fred! Till och med inför sig själv försöker hon/han bibehålla fattningen och det kan leda till energi blockeringar, som tar sig uttryck i spänningar och stelhet i nacken, lederna och ryggen.

Starkt Water Violet präglade personer är omtyckta chefer, inte bara för att de är samvetsgranna och duktiga, utan framför allt för att de är begåvade och utgör en fast klippa i "känslosvallet" på arbetsplatsen. De ställer sig över det mesta och handlar diskret (i det tysta). Det enda som ibland vållar bekymmer är att fatta verkligt svåra beslut, de ser nämligen helt klart hur var och en av medarbetarna har det. I motsats till "Vine-chefen" skulle de aldrig drömma om att tvinga någon anställd till något, men leder deras önskemål inte till resultat, klipper de av banden till den medarbetaren.

En person i negativt Water Violet tillstånd ska inte stanna under sitt "sköldpadds pansar" för länge, då skadar hon/han sig själv. Energiflödet stannar upp och personligheten låser sig i sin attityd både till sig själv och andra. Hon/han begår då misstaget att inte lyssna till det högre jaget, hon/han vill inte bli påmind om att dennes överlägsenhet och speciella karaktär samtidigt innebär förpliktelser mot andra.

I ett negativt tillstånd beter sig denne ofta reserverat och övermodigt och tål inga inblandningar från andra människor. Hon/han reder ut allt för sig själv och belastar aldrig andra med sina problem (och eftersom denne håller ett inre avstånd upplevs denne som högfärdig och arrogant). Vill gärna dra sig tillbaka från världen "mitt hem är min borg" och det är svårt för andra att tränga genom den personliga barriären och komma verkligt nära.Möjlighet till positiv förändring med Water Violet

Intar en älskvärd, mjuk och diskret tillbakadragenhet. Andligt självständig med inre lugn och jämnt humör. God självkänsla (man vet vem man är) och har lätt att umgås både med sig själv och andra. Är aldrig påträngande utan har en tolerant inställning till andra "lev och låt leva". Kan bli en förebild av harmoni, andlig frihet och självständighet med ödmjukhet, kärlek och vishet. Antar inställningen att "jag behöver världen och världen mig" och jag "delar min kärlek, ödmjukhet och vishet med andra"!

ÖVRIGT

Vattenblink hör till viveväxterna och blommar i maj och juni i svagt flytande eller stillastående vatten, i tex gölar eller diken. De blekt lila blommorna har en gul fläck i mitten och sitter i krans eller spiral längs den bladlösa blomstängeln.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt).

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!


Pris: 250:- inkl. moms