Onsdag den 27 januari 2021
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Blomessenser -> GENTIAN Organic Oil 10 ml roll-on

GENTIAN Organic Oil 10 ml roll-on

Nyckelsymtom och övriga indikationer för Gentian (gentianella amarella)

TROR PÅ LIVET OCH EN HÖGRE EXISTENTIELL ORDNING SOM TAR BORT SKEPSIS, TVIVEL, PESSIMISM OCH MODLÖSHET!

Blomessensen Gentian är förbundet med existensen och trosfrågor. I det här sammanhanget tolkar vi tro i en vidare mening än den strikt religiösa och hänför tron på livet, en högre ordning, olika livsprinciper och livsåskådningar till samma grupp.

Den som har behov av Gentian har ofta en stark vilja att tro, men förmår ändå inte göra det. Var är felet? Gentian personligheten vägrar omedvetet att låta sig styras av det högre jaget och att betrakta sig som en liten del av en större helhet. Därmed hämmar denne sin mottaglighet och begränsar sin personlighet, så att denne fjärmas allt mer från den enda källa som denne har att ösa hjälp ur. Hon/han tror att det alltid är tvunget att använda sitt förnuft. Denne analyserar, grubblar och utreder, man allt leder till att denne blir mer modfälld och deprimerad. Det hon/han inte uppfattar är att ju mer denne tvivlar, desto osäkrare blir svaren. Att den här attityden skadar både denne själv och den stora helheten är denne okunnig om.

Den evige pessimisten, som inte helt utan tillfredställelse gång på gång konstaterar hur eländigt det står till i vår värld, den egensinnige tvivlaren, som inte skulle komma till rätta utan sina sorger och bekymmer, representerar det extremt negativa Gentian tillståndet.

Är skeptisk, tvivlande, pessimistisk och tappar lätt modet. Känner sig deprimerad men vet precis varför och ger ibland intryck av att njuta av sin pessimism. En fullblods tvivlare som inte missar en chans att annonsera sitt tvivel i alla situationer.

Utstrålar osäkerhet utan någon tro eller förtröstan och tappar lätt modet och blir besviken, då oförutsedda problem dyker upp. Tillfälliga bakslag upplevs mycket dramatiska och man inser inte att man med sitt tvivel förorsakar det här tillståndet.Möjlighet till positiv förändring med Gentian

Potential till förmåga att leva med sina konflikter och göra något bra av dem med övertygelsen att man inte drabbas av några bakslag om man gör sitt bästa. Känner en stark visshet om att svårigheter är möjliga att bemästra och en orubblig tillförsikt till detta trots svåra omständigheter. Har en förmåga att se ljuset i mörkret och förmedla denna goda känsla vidare till andra.

Inser att motstånd också ger möjlighet till att lära sig och tror alltid att det bästa kommer fram till slut. Att allt har en djupare mening som nu visar sig på ett positivt sätt.

ÖVRIGT

Gentian har en ymnig blomning och blommorna är rödvioletta och plockas mellan augusti och oktober. Allmänt förekommande i mellan Sverige och på Öland och Gotland.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt).

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering.


Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!

Bejakar alltid den starka positiva energin i alla upplevelser och skeenden med en tydlig integritet!


Pris: 250:- inkl. moms