Söndag den 29 november 2020
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Blomessenser -> ELM Organic Oil 10 ml roll-on

ELM Organic Oil 10 ml roll-on

Nyckelsymtom och övriga indikationer för Elm (ulmus procera)

POSITIVT ANSVAR MED EN FÖRMÅGA ATT BELYSA OCH TA BORT NEGATIVA KÄNSLOR AV ATT INTE RÄCKA TILL!

Elm personligheten hänför sig till ansvar. I motsats till andra blomessenser uppträder den här mest i positivt tillstånd. I negativt tillstånd visar den sig som "den starkes svaga ögonblick i livet", det vill säga när en människa med ovanlig kapacitet och ansvarskänsla plötsligt blir så utmattad, att denne inte tycker sig klara av något alls av det som hon/han föresatt sig.

Några exempel;

"Den framgångsrike ägaren till ett företag med 40 anställda blir plötsligt helt vilsen och rädd för att fatta ett alldeles enkelt beslut. Denne är ängslig att göra något som kan ha skadliga följder för de anställda".

"Eller den beundransvärda modern, hon som alltid är lika suverän när det gäller att ta hand om sin stora familj, är nu plötsligt livrädd inför den yngsta dotterns konfirmation"

Människor av Elm personlighet har stora resurser och ett medfött altruistiskt, oegen nyttigt drag som gör att de ofta får ansvarsfulla uppgifter. Dessvärre glömmer de ibland att de har normala mänskliga behov av vila och avkoppling. Det negativa tillståndet uppstår vanligen då en stegrad arbets stress sammanfaller med en konstitutionellt betingad fysiskt passiv period, till exempel i början av klimakteriet eller i en biorytmiskt olämplig fas. Då kan motivationen tryta och kroppen tar ut sin rätt och den tillfälliga svackan kan få självkänslan att temporärt kränga till.

Känner en tillfällig känsla av att inte räcka till och ansvaret upplevs plötsligt för tungt. Upplever att man dignar maktlös under bördan och att ansvaret helt tynger ner en. En känsla av att krafterna inte räcker till för allt man ville och borde göra.

En känsla av uppgivenhet och utmattning hos starka personer (som annars brukar ha en jämn och sund självkänsla). Utmattning på grund av känslor av otillräcklighet med tvivel på förmåga och lämplighet inför en uppgift. Man har försatt sig i en situation där man känner sig oumbärlig och inte vill undandra sig ansvaret.Möjlighet till positiv förändring med Elm

Potential till energin att man har en medfödd altruistisk läggning (generös) och att man fullföljer ett inre uppdrag. Känner sig rikare och mer begåvad och därmed resurs starkare. Med positiva och naturliga ledaregenskaper med stark ansvarskänsla. Med en självsäkerhet som väcker andras tillit.

Känner sin ansvarsmedveten och pålitlig på ett positivt sätt som inspirerar till handling. Orubblig i sin övertygelse att "när nöden är som störst är hjälpen närmast" och beredd att kämpa för det "omöjliga" och att övervinna vilka svårigheter som helst för helhetens skull. Ser problemen i sina rätta proportioner!

Lär sig dock att respektera att hon/han inte är mer än människa och har förpliktelser även mot sig själv. Och därför lägger in mer vila och rekreation på sitt tids schema och unnar sig oftare något gott och upphöjande för den egna positiva energin.

ÖVRIGT

Almsläktet är ett växtsläkte träd med 20-45 arter. De flesta arterna förekommer i den norra tempererade zonen. Släktet representeras av tre arter i Skandinavien, av vilka de två småväxta lundalmen och vresalmen endast finns på Gotland och Öland. Små talrika blommor i klasar på bar kvist.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt).

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering.


Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!
Pris: 250:- inkl. moms