Onsdag den 27 januari 2021
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Blomessenser -> CRAB APPLE Organic Oil 10 ml roll-on

CRAB APPLE Organic Oil 10 ml roll-on

Nyckelsymtom och övriga indikationer Crab Apple (malus sylvestris eller pumila)

ORDNING OCH RENHET PÅ ETT POSITIVT OCH HARMONISKT SÄTT UTAN KÄNSLOR AV ORENHET OCH BEFLÄCKELSER!

Crab Apple hör ihop md en värld av ordning, renhet och perfektion. Det negativa tillståndet drabbar ofta människor med mycket låsta, rigida föreställningar om hur omvärlden, kroppen och själen borde fungera. De anser givetvis att allt borde fungera perfekt.

Alla avvikelser från idealen (de må sedan basera sig på hur subjektiva bedömningar som helst), är förvirrande och tunga att bära. Crab Apple personligheten blir ledsen och förtvivlad och i extrema fall fylls denne av avsky för sig själv. Hon/han kan ansättas av djupt självförakt för någon överilad negativ tanke eller skarp anmärkning, som mot dennes sanna natur kommit att slinka ur denne i ett obevakat ögonblick.

Crab Apple personligheten har siktet fel ställt och glider in på galet spår. Denne har fixerat sig vid någon särskild detalj och betraktar sedan allt ur ett förvrängt och begränsat perspektiv. Crab Apple personligheten har svårt att se skogen för alla träd. Om denne bara kunde vända på "luppen" och uppfatta den övergripande ordningen i budskapet från det högre jaget, skulle denne automatiskt få distans till saker och ting och ro i sin själ.

Denna personlighet har en känsla av att vara både invärtes och utvärtes oren, befläckad och infekterad och blir därför en renlighets maniker. Och fäster överdriven vikt vid renlighet på det själsliga, andliga och kroppsliga planet. Med särskilt en utpräglad känsla för själs hygien.

De avskyr sig själva för att de inte hållit måttet och gjort något som de anser går stick i stäv med den egna naturen. De lider av ett tvångsmässigt behov av att tvätta bort orena tankar och känner sig befläckade och syndiga.

Låter småsaker engagera dem så de tappar den röda tråden och kör fast i detaljer och låter sig irriteras av bagateller. De är ett petnoga dygdemönster i sitt levene och allting måste vara tip-top. Är lika överkänsliga för brist på ordning både privat och ute i det offentliga livet.

Kan ha problem med sin "kroppslighet" som att tex kyssas, att amma och dylikt. De äcklas inför hudutslag, blemmor, fotsvett, vårtor och annat hos sig själva. Hyser skräck för smuts, insekter, bakterier, skämd mat, smutsiga toaletter, fel medicinering och miljögifter etc. Med renlighets mani och tvångsmässigt behov av att tvätta sig.

Har starka utsöndrings behov, nervös hosta, snuva och dylikt. Känner tvång att genast bli fri från det minsta lilla fysiska sjukdoms symtom och blir nedstämd om det inte genast lyckas.Möjlighet till positiv förändring med Crab Apple

Potential för en storsinthet som inte låter sig bringas ur fattningen av småsaker. Ser saker och ting i sitt rätta perspektiv och utvecklar medvetenhet för stora sammanhang och helheter. Kan förnimma olösta konflikter i luften och förmår att omvandla dem till positiv energi.

Lär sig acceptera att vi människor är ett ofullkomligt väsen. Tillåter intrycken flöda genom personligheten och tappar inte den röda tråden. Ser på sig själv som en lycklig människa med fina individuella egenskaper och tillåter sin inre kärna att verka av lugn och oantastlighet. Och utvecklar en stark integritet.

ÖVRIGT

Vildapel är en växtart i familjen rosväxter från Europa. I Sverige förekommer arten från Skåne till Gästrikland och är ganska vanlig i lövskog, skogsbryn och på kulturmark. Vildapel är ett lövfällande träd som blir 3-8 m högt.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda essenser och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt).

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering.


Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!


Pris: 250:- inkl. moms