Onsdag den 27 januari 2021
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Blomessenser -> CENTAURY Organic Oil 10 ml roll-on

CENTAURY Organic Oil 10 ml roll-on

Nyckelsymtom och övriga indikationer för Centaury (centaurium erythrea)

FRÅN VILJESVAGHET TILL BESLUTSAMHET OCH SJÄLVFÖRVERKLIGANDE PÅ ALLA PLAN!

Centaury personligheten associeras till beslutsamhet och självförverkligande. I negativt tillstånd är kontakten med den egna viljan störd.

Barn med starka drag av Centaury uppfattas ofta som lätta att ha att göra med. De är godmodiga, trevliga och välanpassade, lika känsliga för lovord som för klander. De bereder sällan sina föräldrar några problem, utan det vore i så fall genom att utan synlig orsak spela syndabock och ofta utnyttjas av tuffare kamrater. Som vuxna domineras de lätt av starkare personligheter och som tyvärr inte drar sig för att missbruka deras godhet i egna själviska syften.

Centaury personligheten är ofta för snäll och kan rycka hjälplöst på axlarna och säga att hon/han inte har hjärta att säga nej. Och folk kan skaka på huvudet och undra hur någon kan låta sig hunsas på det viset. Det är inte så förvånande att denna karaktär ibland klagar över att det är trötta och utarbetade, för det är just vad de ofta blir. I övrigt lider de inte så mycket, men tragiken i att helt ha förbisett sin egen livsuppgift, har de inte skänkt många tankar. Bakom den här extrema hjälpsamheten ligger ett klart mänskligt behov av uppskattning och erkänsla.

I det negativa tillståndet av Centaury personligheten förvrängs de storartade dygderna och röjer ett omyndigt barn, som utan urskillnad tillmötesgår andras krav, hur orimliga de än må vara. Det egna inre livs uppdraget blir därvid aldrig utfört.

Centaury karaktären är i sin negativa energi viljesvag och ständigt beredd att uppfylla andras förväntningar. Godmodig, godtrogen och oförmögen att säga ifrån och blir därmed lätt utnyttjad.

De har svårt för att göra sig gällande på grund av att de är viljesvaga, passiva och lättledda. De är beredvilliga, fogliga och tjänstvilliga på gränsen till underkastelse och har lättare för att uppfylla andras förväntningar än sina egna. De känner genast på sig vad andra vill och har svårt att låta bli att uppfylla deras önskningar.

Låter sig vilseledas av andras förhoppningar till den grad att man helt förnekar sig själv. Spelar martyr och blir mer en slav än en medveten hjälpare. Blir lätt trampad på av någon mer egoistisk person som exempelvis sin mor, far, syskon, partner, chef eller dylikt. Och låter sig lätt övertalas till något man inte vill. Blir lätt utnyttjad i sin godmodighet och tar lätt på sig rollen som Askungen eller som "dörrmatta".

De har ofta en dålig självkänsla som tillåter att de "omedvetet" styrs av andra och efterhärmar andra starkare personligheter i deras kropps språk, formuleringar och åsikter. Blir lätt trött med ett blekt och utmattat utseende och försvarar aldrig sina rättigheter, utan ger mer än man har att ge. Och löper därför stor risk att försumma sin egen livsuppgift.


Möjlighet till positiv förändring med Centaury

Lär sig att säga ja men är medveten om vad det innebär. Kan också säga nej när det behövs. Arbetar bra i grupp utan att för den skull löpa risk att förlora sin identitet. Kan tjäna andra med stor insikt och utan att tränga sig på och ändå gå sin egen väg. Klarar att hänge sig åt sin egen vilja och livsuppgift.

Tar hänsyn till sig själv och ställer alltid frågan till sig själv om vad man vill, innan några beslut fattas. Lär sig att se de egentliga motiven bakom andras begäran om hjälp och inte bara ställer upp i alla lägen.

Inser att det är bara vi själva som kan ta ansvar för vår utveckling och att det bara är i mitt inre som jag finner min livsuppgift. Börjar se sammanhangen allt klarare och skyddar sin personlighet och försvarar sina rättigheter.

ÖVRIGT

Arunsläktet är ett släkte av små en- eller tvååriga örter, som förekommer ganska sparsamt på gräsbevuxna havsstränder längs svenska kusterna till södra Norrland, på Öland och Gotland, samt utmed Finska viken och Norges sydöstra kust.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt).

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering.Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!


Pris: 250:- inkl. moms