Söndag den 29 november 2020
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få hälsosam information!
E-post:

Anmäl
Avanmäl
                   

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Blomessenser -> BEECH Organic Oil 10 ml roll-on

BEECH Organic Oil 10 ml roll-on

Nyckelsymtom och övriga indikationer för Beech (fagus sylvatica)

EMPATI OCH TOLERANS OCH FÖRMÅGA ATT TA BORT KRITISKA HÅLLNINGAR OCH OFÖRDRAGSAMHET MOT SIG SJÄLV OCH ANDRA!

Beech personligheten associeras till egenskaper som empati och tolerans. I negativt tillstånd blir Beech individen trångsynt, hård och intolerant. Det är ett tillstånd som får denne att inta en starkt kritisk och dömande attityd som utgår ifrån dennes egna och högst subjektiva inskränkta uppfattningar. Hon/han synar sina offer under lupp och är snabb med att fälla domar.

Det negativa Beech tillståndet kan sammanfattas med ordspråket "Hur kommer det sig att du ser det lilla grandet i din medmänniskas öga, men vägrar se bjälken i ditt eget?" Man projicerar allt på det yttre och har svårt att ta till sig och smälta sina upplevelser och integrera dem till sin personlighet. Vanligen plågas den negativa Beech karaktären av störningar med matsmältningen.

Människor med tendens att hamna i det här tillståndet tillhör ofta förtryckta personer som fått svälja mycket hat, förödmjukelser och besvikelser och fått sitt självförtroende illa skamfilat. De har lärt sig att slicka sina sår genom att bygga upp ett system av egna värderingar som ger dem en chans att känna sig överlägsna i vissa situationer. Det "spott och spe" som de här människorna fått utstå, tror de sig bättre klara av, om de får visa sig stöddiga och arroganta utåt, och för att inte röja sin sårbarhet så förtränger de noga alla känslor. Vilket gör det svårt för dem att förstå andras känsloliv.

Rent allmänt så har den här personligheten en kritisk hållning till det mesta i omgivningen med övermod och ofördragsamhet. Och dömer andra utan minsta förmåga till empati.

De upptäcker genast fel hos andra och har ingen förståelse för eller överseende med andras fel och brister. De har begränsade möjligheter till att känslomässigt förstå andra människor, eftersom det egna känslolivet är blockerat. Vanligen sätter de sig till doms över andra och ser bara deras fel och tillkortakommanden och ser bara det negativa i en situation. De har svårt att stå ut med andras "dumhet" och är tidvis småaktiga, pedantiska och omedgörliga. Kan irritera sig på folks gester, sätt att tala etc. Och irritationen står inte i någon rimlig proportion till anledningen.


Möjlighet till positiv förändring med Beech

Potentiell möjlighet till andlig klarsynthet vilket ger ökad förståelse för olika beteenden och individuella vägar till utveckling. Det skapar även en god förmåga att ställa diagnos och man blir mer vidsynt och delaktig i livet med blick för enheten i mångfalden.

De lär sig att vara snällare och mer accepterande mot sig själva, vilket gör att de också kan vara det mot andra. De sluter fred både med sig själva och andra i sin omgivning och ser de positiva möjligheterna i allt de möter.

ÖVRIGT

Bok är ett träd tillhörande familjen bokväxter. Dess räta oveckade stam är karaktäristisk, och har genom 100-tals år varit inbjudande till att rista in meddelanden på, ofta då en typisk kärleksförklaring ristat inom ett hjärta. Det är ett ståtligt träd som kan bli upp till 30 m högt och förekommer i vilt tillstånd i södra Sverige.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt).

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering.


Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!


Pris: 250:- inkl. moms