Onsdag den 27 januari 2021
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Homeopatiska medel

Klicka på en bokstav nedan för att visa medel som börjar på respektive bokstav:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U  

V   X   Y   Z   Å   Ä   Ö  


Natrium chloratum
Natrium chloratum är det vatten distribuerande vävnadssaltet. Det ingår i sammansättningen av varje vätska och fast del i kroppen. På grund av sin starka affinitet visavi vatten kontrollerar det ebb och flod för kroppens vätskor; dess primära uppgift är att upprätthålla en riktig grad av fuktighet genom hela systemet. Utan detta vävnadssalt skulle celldelning och normal tillväxt inte kunna fortgå. Det är nära förbundet med närings processen, med körtelverksamheten och med den inre sekretionen som spelar en så viktig roll i den fysiologiska processen. Överdriven fuktighet eller överdriven torrhet i någon del av systemet är en klar indikation på underskott av Natrium chloratum. De härav följande symtomen är många och varierande men under dem kan man alltid finna detta dominerande tillstånd, för mycket eller för lite vatten. En viktig uppgift för Natrium chloratum är produktionen av saltsyra. För lite saltsyra betyder långsam matsmältning särskilt vad gäller kalciumrik föda. Tänk på att ungefär två tredjedelar av din kropp består av vatten, så härav framgår vilken livsviktig roll Natrium chloratum spelar i alla livsprocesser.

Natrium phosphoricum
Natrium phosphoricum är syra neutraliserande. Det är det huvudsakliga medlet mot den stora grupp av sjukdomar som uppstår av ett surt tillstånd hos blodet. Detta vävnadssalt är också av betydelse för att matsmältnings organen skall fungera på ett riktigt sätt. Upptagande av fett och andra näringsämnen är beroende av Natrium phosphoricum verksamhet. Brist på Natrium phosphoricum medför att urinsyra kan bilda salter som avlagras i lederna och vävnaderna och ger upphov till stelhet och svullnader och andra smärtsamma reumatiska symtom. Natrium phosphoricum är indikerat när helst surhets symtom förekommer, såsom syra besvär vid matsmältningen,smärtor efter måltid, och liknande matsmältnings rubbningar. Andra indikationer är starkt färgad urin, guldgul eller gräddaktig beläggning vid tungroten (hela tungan kan ibland se ut som ett stycke tvättskinn), mask, nervös retlighet. Sömnlöshet på grund av dålig matsmältning kan ibland avhjälpas med en dos Natrium phosphoricum vid sänggåendet. Detta medel är viktigt vid behandlingen av reumatism, ryggskott, fibrosit och därmed förbundna sjukdomar. Surhet i blodet uppkommer vid brist på det lindrande, syra neutraliserande vävnadssaltet Natrium phosphoricum.

Natrium sulfuricum
Natrium sulfuricum reglerar tätheten hos de intercellulära vätskorna (vätskor som fuktar vävnads cellerna) genom att eliminera vatten överskott. Detta vävnadssalt kontrollerar till stor del leverns hälsosamma funktioner, det säkerställer en tillfredställande försörjning med fritt flytande galla, som är så nödvändig för de senare skedena av matsmältningen. Bortskaffande av giftbemängda vätskor, vilka är ett normalt resultat av de kemiska förändringar som ständigt sker i vävnads cellerna, åstadkommes genom Natrium sulfuricum verksamhet. Om förhållandena blir sådana att dessa onyttiga vätskor ansamlas i blodet och vävnaderna, blir resultatet självförgiftning. Natrium sulfuricum säkerställer bortskaffandet av dessa giftladdade vätskor och dess stora vikt vid behandlingen av reumatiska sjukdomar blir därför självklar. Natrium sulfuricum är indikerat vid behandlingen av sjukdomar som angriper levern, tex gallbesvär. Grusavlagringar i urinen, infiltrering av vatten, en brungrön beläggning på tungan och en bitter smak i munnen är några symtom. Det är det huvudsakliga medlet vid behandling av influensa.

Nux vomica
Medlet verkar bra på lättirriterade, ordentliga och nitiska personer med ett häftigt och sangviniskt (lättmottaglig för intryck) temperament. Benägenhet för grälsjuka, elakhet och illvilja. Anlag för matsmältnings rubbningar och hämorrojder. Ängslan och orolighet. Överkänslig för yttre intryck som tex ljud, ljus, lukt, musik etc. Minsta småsak som går emot tycks olidligt besvärligt, minsta ord kan reta upp m.m. Dessa personer är mycket ordentliga men blir lätt irriterade, upprörda och förargade. Snarstuckna och envisa. Medlet lämpligt vid skadliga följder av missbruk av kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, av att ha ätit för mycket, av sömnlöshet, av för mycket stillasittande, samt av långvarig psykisk ansträngning. Kan ej hålla sig vaken på kvällen trots att denne försöker läsa eller prata, och detta till och med timmar före dennes normala sänggående. Motvilja till stark kyla och kall luft. Ett enastående medel vid retlighet och irritationer.

Vill du vara med och sprida kunskapen om och användningen av fantastiska eteriska oljor?! Mer än ekologiska och med hög terapeutisk kvalitet!
Läs mer »


Nu kampanjpris på e-kurs på distans Homeopati & Energimedicin Steg 1-4!
Läs mer »


Blomessenserna är helt giftfria och har inga biverkningar!
Läs mer »


TIPS OCH ERBJUDANDEN!
Läs mer »