Onsdag den 27 januari 2021
 Startsida
 Aktuellt
 Boka tid
 Blomessenser
 Andlig healing
 Egenvårds kurer
 Vilka medel behöver
 jag?

- Så hittar du ditt medel
- Alfabetiskt sökregister
- Mentala symtom och indikationer
- Homeopatiska medel
- Beställningsformulär
- Mina symtom / indikationer

 Naturens medel
 Mer kunskap
 PLUS kund
 Kontakta oss

Bli ett fan/följ oss
Allt om andlig healing
Resonans
Resonans
Homeopatiska medel

Klicka på en bokstav nedan för att visa medel som börjar på respektive bokstav:

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U  

V   X   Y   Z   Å   Ä   Ö  


Kalium bich
Medlet används vid bihåleinflammation och öronvärk. Ges vanligen mot åkommor som påverkar slemhinnorna (särskilt de i näsan, halsen, slidan, urinröret och magen). Det är ett bra medel vid snuva, förkylning som övergår i bihåleinflammation samt öronkatarr.

Kalium chloratum
Kalium chloratum är medlet mot dålig kondition. Det förenar sig med det organiska ämnet fibrin. Sålunda för brist på detta vävnadssalt att fibrinet blir verkningslöst och avsöndras i form av vit, tjock uttömning, vilket ger upphov till katarrer och liknande symtom som angriper huden och slemhinnorna. Dess verkan kompletterar Calcium sulfuricum, eftersom båda medlen har att göra med rensning och rening av blodet. De förhållanden som påkallar användning av Kalium chloratum innebär att blodet tenderar att tjockna och bilda klumpar. Det behövs ofta i omväxling med Ferrum phosphoricum för behandling av barnsjukdomar. Kalium chloratum är medlet mot tjocka, vita, fibrösa flytningar. Andra framträdande symtom är en vitbelagd tunga och ljusfärgad avföring (brist på galla). Nedsatt leverfunktion är en annan indikation. Kalium chloratum behövs ofta i omväxling med Ferrum phosphoricum vid behandling av inflammatoriska sjukdomar, i synnerhet sådana som drabbar andningen, hosta, förkylningar, halsont, tonsill inflammation, bronkit etc. Kalium chloratum är förbundet med salivproduktionen och är därför viktig i de tidiga skedena i matsmältningen. Symtomen kan vara värre efter intagande av fet eller kraftig mat, och brist på aptit kan förekomma. Kalium chloratum tillsammans med Natrium chloratum kommer till nytta vid produktionen av saltsyra och är därför en viktig del i matsmältnings processen. Medlet är även bra som första hjälp vid behandling av brännskador.

Kalium phosphoricum
Kalium phosphoricum är ett nerv näringsämne. Det är medel mot sjukdomar av verkligt nervös karaktär. Skolbarn behöver ofta detta vävnadssalt, det hjälper till att vidmakthålla ett glatt och nöjt sinneslag och skärper den andliga förmågan. Tidiga symtom kan vara mycket obetydliga, faktiskt knappast märkbara utom för en förälders vaksamma öga. Det kan vara fråga om otålighet, dåligt humör, blyghet, försagdhet, lättja och liknande indikationer; faktiskt kan varje uttryck för vad som ibland betecknas som "dåligt humör" betraktas som "Kalium phosphoricum symtom". Detta är medlet mot nervös huvudvärk, nervöst betingad dålig matsmältning, sömnlöshet, nedstämdhet, håglös trötthet, minskad vitalitet och många andra tillstånd som kan sammanfattas i det moderna samtals uttrycket "känner mig inte pigg". Men betrakta inte Kalium phosphoricum som enbart en "uppiggare", detta vävnadssalt är en viktig beståndsdel i nervvävnad och har följaktligen ett stort inflytande på de kroppsliga funktionerna. Det täcker in de besvär som inbegrips i termen "nerver". Kalium phosphoricum är också indikerat vid behandlingen av irriterande hudsjukdomar, såsom bältros, för att rätta till det underliggande nervösa tillståndet. Det underlättar andningen vid nervös astma. Symtomen blir i allmänhet svårare genom själslig och fysisk ansträngning och genom kyla. De lindras genom vila, värme och ibland genom att man äter.

Kalium sulfuricum
Kalium sulfuricum arbetar i förening med Ferrum phosphoricum som transportör av syre. Det medverkar vid överförandet av syre från blodströmmen till vävnadscellerna och kompletterar därvid den andnings process som inletts av Ferrum phosphoricum. Vävnadernas inre andning är beroende av Kalium sulfuricum; den yttre andningen är en funktion av Ferrum phosphoricum (och man betecknar växlingen av gaser i lungan på detta sätt). Kalium sulfuricum har en välgörande effekt på andningen och är indikerat i fall av känsla av instängdhet eller längtan efter frisk luft. Det är också det salt som motverkar friktionen och säkerställer att alla delar arbetar flytande och verkar således såsom en smörjolja. Kalium sulfuricum är indikerat vid seg, gulaktig utgjutning från hud eller slemhinna, som vid vissa slags katarrer. Utslag på huden och huvudsvålen med fjällbildning påkallar användningen av detta medel, som hjälper till att hålla håret friskt. Andra symtom inkluderar frusenhet och ilande smärtor. Det är av nytta vid behandlingen av tarmbesvär, magkatarr och vid inflammationer för att befordra svettning. Symtomen är vanligtvis svårare på kvällen eller i instängd kvalmig luft, och de är bättre vid vistelse i frisk luft.

Vill du vara med och sprida kunskapen om och användningen av fantastiska eteriska oljor?! Mer än ekologiska och med hög terapeutisk kvalitet!
Läs mer »


Nu kampanjpris på e-kurs på distans Homeopati & Energimedicin Steg 1-4!
Läs mer »


Blomessenserna är helt giftfria och har inga biverkningar!
Läs mer »


TIPS OCH ERBJUDANDEN!
Läs mer »